Gelukkiglijk / gelukkig

Gelukkiglijk / gelukkig

Vraag

Is gelukkiglijk of gelukkig correct in een zin als Ze vond gelukkig(lijk) nog de kracht om verder te gaan?

Antwoord

Correct is: Ze vond gelukkig nog de kracht om verder te gaan.

Toelichting

Gelukkig kan als bijvoeglijk naamwoord (zin (1)) en als bijwoord (zin 2a)) gebruikt worden.

(1) Ze zijn nog altijd heel gelukkig met elkaar.

(2a) Gelukkig regende het niet op hun huwelijksdag.

De vorm gelukkiglijk is verouderd en behoort niet tot de standaardtaal.

(2b) Gelukkiglijk regende het niet op hun huwelijksdag. (geen standaardtaal)

De varianten gelukkigerwijs en gelukkigerwijze zijn formeler en veel minder gebruikelijk dan gelukkig.

(3) Gelukkigerwijs hebben de meeste werknemers met het voorstel ingestemd. (formeel)

Zie ook

Dagdagelijks / dagelijks
Herhaaldelijke / herhaalde
Mogelijks / mogelijk
Recentelijk / recent
Respectievelijke / respectieve
Voorafgaandelijk / voorafgaand

Bronnen

Toorn, M.C. van den e.a. (Red.) (1997). Geschiedenis van de Nederlandse taal. Amsterdam: University Press.

Naslagwerken

Grote Van Dale (2005); Van Dale Hedendaags Nederlands (2006); Prisma Handwoordenboek Nederlands (2014); Vlaams-Nederlands woordenboek (2003); Correct Taalgebruik (2006), p. 89; Woordenboek correct taalgebruik (2004), p. 95

afleidingen,bijvoeglijk naamwoord,bijwoord,correctheid en betekenis,woordkeuze en stijl,grammatica,woordgebruiktao_adv (C)
327
j
afleiding,bijvoeglijk_naamwoord,bijwoord,correctheid,grammatica,stijl,woordgebruik
Woordvorm,Woordsoort,Woord of woordcombinatie,Hoofdrubriek,Subrubriek
Hoofdrubriek:grammatica,woordgebruik;Subrubriek:stijl;Woord of woordcombinatie:correctheid;Woordsoort:bijvoeglijk_naamwoord,bijwoord;Woordvorm:afleiding
01 January 2004
19 May 2016