Gedownloadde / gedownloade bestand

Gedownloadde / gedownloade bestand

Vraag

Wat is correct: het gedownloade bestand of het gedownloadde bestand?

Antwoord

Correct is: het gedownloade bestand.

Toelichting

De spellingregels voor de verbuiging van een bijvoeglijk gebruikt voltooid deelwoord gelden ook voor bijvoeglijke naamwoorden die afgeleid zijn van Engelse werkwoorden. Als een voltooid deelwoord bijvoeglijk wordt gebruikt (de verwachte boeken, de vergrote foto’s, het gedownloade bestand), wordt het verbogen als een gewoon bijvoeglijk naamwoord (zacht – zachte, groot – grote, oud – oude).

De lange klinkers aa, ee, oo en uu worden in een open lettergreep met een enkel teken geschreven (een verbrede weg, een vergrote foto, een uitgeklede variant, een gequote tekst), net als bij gewone bijvoeglijke naamwoorden (een brede weg, een grote auto).

Wanneer er een buigings-e aan het voltooid deelwoord wordt toegevoegd, wordt de d of t alleen verdubbeld als de voorafgaande klinker ‘kort’ is (a, e, i, o, u): de bezette stad, de uitgeputte atleet, de gespotte filmster, de geresette computer. Vergelijk met gewone bijvoeglijke naamwoorden: de nette stad, het witte gezicht, de rotte vis. In andere gevallen wordt de d of t niet verdubbeld: de verroeste stoel, het gedownloade bestand, het ge-e-mailde document, de verwachte boeken.

De vormen met lange klinkers die met een dubbel teken worden geschreven en door een dubbele d of t worden gevolgd, kunnen alleen persoonsvormen van de verleden tijd zijn: Hij downloadde te veel muziek, Ze vergrootte de foto, Hij quootte Shakespeare voortdurend.

Zie ook

Voltooid deelwoord van regelmatige werkwoorden (Leidraad 11.4)

Geauditte / geaudite bedrijf
Grote / grootte
Relaxede / relaxte
Verbreedde / verbrede weg
Verlate / verlaten kinderen

Naslagwerken

Woordenlijst (2015)

bijvoeglijk naamwoord,werkwoord,grammaticatao_adv (C)
1287
j
bijvoeglijk_naamwoord,Engelse_werkwoorden,spelling,werkwoord
Woordsoort,Subrubriek,Hoofdrubriek
Hoofdrubriek:spelling;Subrubriek:Engelse_werkwoorden;Woordsoort:bijvoeglijk_naamwoord,werkwoord
15 December 2006
22 November 2016