Ge-cc’d / gecc’t / gecc’d / ge-cc’t

Ge-cc’d / gecc’t / gecc’d / ge-cc’t

Vraag

Hoe schrijf je het voltooid deelwoord van het werkwoord cc’en?

Antwoord

Het voltooid deelwoord van cc’en is ge-cc’d. Bijvoorbeeld: Ik heb dat mailtje toch aan Henk ge-cc’d?

Toelichting

Omdat cc een initiaalwoord is (een afkorting van carbon copy of copie conforme), komt  in afleiding een apostrof voor de uitgang of het achtervoegsel: cc’s, cc’tje, cc’en, cc’de. Na een voorvoegsel komt een streepje. De vervoeging van cc’en is als volgt.

  Tegenwoordige tijd Verleden tijd
ik cc cc’de
jij/u/hij/zij cc’t cc’de
wij/jullie/zij cc’en cc’den

In het voltooid deelwoord komt een streepje na het voorvoegsel ge-: ge-cc’d, de ge-cc’de berichten.

Het werkwoord cc’en krijgt een d in de verledentijdsvormen en het voltooid deelwoord. Dat is omdat de stam ervan in de uitspraak niet op een [s] eindigt maar op een [ee]: [seesee∂n]. Cc’encc’de – ge-cc’d is wat de d/t betreft dus vergelijkbaar met sleeën – sleede – gesleed. Wie uitgaat van het ezelsbruggetje van ’t kofschip, moet erop alert zijn dat dit vooral een klankregel is: ook al zit de c in ’t kofschip, hij geldt hier niet als de laatste letter van de stam. Dat geldt ook voor werkwoorden als ftp’en en dtp’en, die worden vervoegd als ftp’de – ge-ftp’d en dtp’de – ge-dtp’d.

Bij sms’en is de vervoeging met een t, omdat dit werkwoord wordt uitgesproken als [esemes∂n], met een stemloze [s]. Sms’en – sms’te – ge-sms’t is dus wat de d/t betreft vergelijkbaar met lessen – leste – gelest.

Zie ook

Afleiding – bijzonder geval: afleiding van letter, cijfer, symbool of initiaalwoord (Leidraad 6.4)
Werkwoorden (Leidraad 11)

A4-tje / A4’tje
CC / C.C. / c.c. / cc
Cd-rom’s / cd-roms
PDF / pdf
Sms-en / sms’en

Naslagwerken

Woordenlijst (2005)

apostrof,koppelteken,werkwoord,spellingtao_adv (C)
1530
j
apostrof,koppelteken,vervoeging
Woordteken,Woordvorm
Woordteken:apostrof,koppelteken;Woordvorm:vervoeging
06 June 2011
20 November 2017