Fungeren als / functioneren als

Fungeren als / functioneren als

Vraag

Kan in plaats van fungeren ook functioneren worden gebruikt in een zin als Zij hebben ervoor gekozen om als levende donor te fungeren?

Antwoord

Ja, fungeren als en functioneren als zijn allebei correct; beide formuleringen zijn standaardtaal in het hele taalgebied.

Toelichting

In de betekenis ‘dienstdoen als, de functie hebben van, optreden als’ kan zowel de formulering fungeren als als functioneren als worden gebruikt – of het nu om (abstracte) zaken of om mensen gaat.

(1) De foto’s fungeerden/functioneerden als inleiding voor het verhaal.

(2) Deze kast fungeert/functioneert als opslagruimte van de achtergronddossiers.

(3) Hij fungeert/functioneert als een intermediair tussen het technisch ondersteunend personeel van de dienst en de onderzoekers van de afdeling.

Functioneren wordt daarnaast gebruikt in de betekenis ‘presteren, (goed/slecht) werken’. In die betekenis kan fungeren niet gebruikt worden .

(4) Hij functioneert goed als algemeen directeur.

(5) Het nieuwe systeem functioneert naar behoren.

Zie ook

Functie (in – van)
Functies / functie (de – van leerkracht)
Functionaris / staatsambtenaar

Naslagwerken

Grote Van Dale (2005)

correctheid en betekenis,woordkeuze en stijl,werkwoord,woordgebruiktao_adv (C)
1667
j
betekenis,correctheid,stijl,werkwoord,woordgebruik
Woord of woordcombinatie,Subrubriek,Woordsoort,Hoofdrubriek
Hoofdrubriek:woordgebruik;Subrubriek:stijl;Woord of woordcombinatie:betekenis,correctheid;Woordsoort:werkwoord
08 July 2013
07 May 2014