Friesland / Fryslân

Friesland / Fryslân

Vraag

Wat is correct: Friesland of Fryslân?

Antwoord

Zowel Friesland als Fryslân is correct als aanduiding van de Nederlandse provincie. Fryslân wordt aangeraden als sprake is van de provincie als staatkundige eenheid of van haar instituties, vooral in officiële stukken. In andere gevallen is er een voorkeur voor Friesland.

Toelichting

Friesland is de Nederlandse aanduiding van de provincie; Fryslân is de Friese naam. Sinds 1997 is Fryslân de officiële naam. Die naam wordt gebruikt in officiële documenten, op verkeersborden en langs de provinciegrens.

(1) De Provinciale Staten van Fryslân zijn akkoord gegaan met de aanleg van een nieuw windmolenpark.

(2) Fryslân heeft de afgelopen jaren diverse gemeentelijke herindelingen meegemaakt.

Bij algemene verwijzingen naar de provincie, waarbij de staatkundige eenheid niet op de voorgrond staat, wordt in het Nederlands bij voorkeur Friesland gebruikt.

(3) Er zijn plannen voor drie nieuwe windmolenparken in Friesland.

(4) Wij gaan elk jaar naar Friesland op vakantie.

Ook Friese plaatsen hebben soms een Friese en een Nederlandse naam, bijvoorbeeld Grou/Grouw,  Aldtsjerk/Oudkerk en  Feanwâlden/Veenwouden. Er is telkens maar één naam officieel, maar het verschilt per plaats of dat de Friese of de Nederlandse naam is. In officiële teksten wordt de officiële naam gebruikt. In andere teksten komen beide namen in de praktijk voor, en verschilt het per plaats welke naam het meest gebruikt wordt.

Zie ook

Buitenlandse aardrijkskundige namen (Friese namen)
Spelling van buitenlandse aardrijkskundige namen (algemeen)

Beijing / Peking
Den Bosch / ‘s-Hertogenbosch
Hawaii / Hawaï
Tokyo / Tokio
Zeeuwsch-Vlaanderen / Zeeuws-Vlaanderen

Naslagwerken

Spellingwijzer Onze Taal (2015); Grote Van Dale (2015); Trouw Schrijfboek (2006)

correctheid en betekenis,woordgebruik


tao_adv (C)
1858
j
aardrijkskundige_namen,conventies,correctheid,namen_instellingen,officiële_termen,spelling,vreemde_woorden,wetgeving,woordgebruik
Subrubriek,Hoofdrubriek,Woord of woordcombinatie
Hoofdrubriek:conventies,spelling,woordgebruik;Subrubriek:aardrijkskundige_namen,namen_instellingen,vreemde_woorden,wetgeving;Woord of woordcombinatie:correctheid
17 July 2018
29 May 2019