Europees parlement / Europees Parlement, Vlaams parlement / Vlaams Parlement

Europees parlement / Europees Parlement, Vlaams parlement / Vlaams Parlement

Vraag

Wordt het woord parlement met een hoofdletter of een kleine letter geschreven in Europees Parlement/parlement en Vlaams Parlement/parlement?

Antwoord

Parlement krijgt een hoofdletter in Europees Parlement en Vlaams Parlement als de officiële (Nederlandse) namen van de instellingen bedoeld zijn.

Toelichting

Het woord parlement zelf, dat ‘volksvertegenwoordiging’ betekent, is een soortaanduiding, geen eigennaam; daarom krijgt het in principe een kleine letter. Dat gebeurt ook bij het Nederlandse parlement, het Engelse parlement enzovoort. De specifieke gevallen Europees Parlement (het parlement van de Europese Unie) en Vlaams Parlement (het parlement van Vlaanderen) zijn eigennamen. De eigennaam waarmee een instelling zichzelf benoemt, krijgt een hoofdletter. Ook het woord Europarlement krijgt een hoofdletter.

Hoewel het mogelijk is om naar analogie van het Nederlandse parlement en het Engelse parlement te spreken van het Europese parlement en het Vlaamse parlement, is die schrijfwijze niet juist als de huidige officiële instellingen bedoeld zijn. Wel kan ze, omwille van de eenvormigheid, gebruikt worden als er in één zin over meerdere parlementen gesproken wordt, zoals in de volgende zin: Er wordt nauw samengewerkt tussen het Engelse en het Vlaamse parlement. Het bijvoeglijk naamwoord (Vlaams of Europees) moet dan wel verbogen worden, terwijl het in de namen Vlaams Parlement en Europees Parlement onverbogen blijft.

De schrijfwijze Europees Parlement wordt voorgeschreven in de Interinstitutionele Schrijfwijzer van de Europese Unie. Sinds de zomer van 2004 is Vlaams Parlement de officiële naam van de Vlaamse volksvertegenwoordiging.

Zie ook

Hoofdletter voor een eigennaam (Leidraad 16.1)
Namen van instellingen, merken, titels (Leidraad 16.6)
Verbogen / onverbogen bijvoeglijk naamwoord zonder betekenisverschil (algemeen)

Afdeling Financiën (hoofdletters?)
Ambassade (hoofdletter?)
Bisdom (hoofdletter?)
Burgemeester en wethouders, burgemeester en schepenen (hoofdletters?)
Gedeputeerde Staten (hoofdletters?)
Kerk (hoofdletter?)
Ministerie, federale overheidsdienst (hoofdletter?)
Provinciale Staten (hoofdletters?)
Rechtbank (hoofdletter?)
Senaat (hoofdletter?)
Statenlid (hoofdletter?)
Statenverkiezing (hoofdletter?)

Bronnen

Interinstitutionele Schrijfwijzer (deel IV, paragraaf 10.2.2). Geraadpleegd op 1 juli 2021, via http://publications.eu.int/code/nl/nl-250102.htm.

Naslagwerken

Woordenlijst (2015)

hoofdletter of kleine letter,zelfstandig naamwoord,spelling,grammatica


tao_adv (C)
1245
j
hoofdletter,namen_instellingen,officiële_termen,spelling,zelfstandig_naamwoord
Subrubriek,Hoofdrubriek,Woordsoort
Hoofdrubriek:spelling;Subrubriek:hoofdletter,namen_instellingen;Woordsoort:zelfstandig_naamwoord
24 February 2005
15 November 2015