Email / e-mail

Email / e-mail

Vraag

Wat is de correcte spelling: email of e-mail?

Antwoord

Als het gaat om elektronische post, is e-mail de juiste schrijfwijze.

Toelichting

Het woord e-mail is een verkorting van het Engelse electronic mail. In het Nederlands krijgen samenstellingen met een losse letter of een initiaalwoord altijd een koppelteken: e-mail, tv-zender, gsm-netwerk, tl-lamp.

Veel mensen schrijven ten onrechte email als ze e-mail bedoelen. Email – zonder koppelteken – is een het-woord met een andere betekenis: ‘(tand)glazuur’ of ‘glasachtige laag waarmee metalen, glazen en stenen voorwerpen versierd kunnen worden’. In het Engels wordt voor electronic mail zowel e-mail als email gebruikt. Dat zorgt voor extra verwarring.

Zie ook

Samenstelling – bijzondere gevallen met koppelteken (Leidraad 6.3)

c-attest / C-attest
E-mail (hoofdletter?)

Naslagwerken

Woordenlijst (2005)

aaneen of los,afkortingen,samenstellingen,zelfstandig naamwoord,spelling,grammatica


tao_adv (C)
1144
j
aaneen,afkortingen,samenstelling,spelling,vreemde_woorden,zelfstandig_naamwoord
Subrubriek,Woordvorm,Hoofdrubriek,Woordsoort
Hoofdrubriek:spelling;Subrubriek:aaneen,afkortingen,vreemde_woorden;Woordsoort:zelfstandig_naamwoord;Woordvorm:samenstelling
01 January 2004
20 November 2019