Eén / een van de

Eén / een van de

Vraag

Komen er uitspraaktekens op een in één/een van de velen?

Antwoord

Nee.

Toelichting

Er komen alleen uitspraaktekens op een als het een telwoord is en het ten onrechte als lidwoord zou kunnen worden gelezen. In een zin als Hij heeft nog een rekening te betalen komen er bijvoorbeeld uitspraaktekens op een als men een precies aantal bedoelt: Hij heeft nog één rekening (en geen twee rekeningen) te betalen.

In vaste uitdrukkingen als een van de, een of meer enzovoort blijkt voldoende uit de context dat het om het telwoord één en niet om het lidwoord een gaat. Uitspraaktekens zijn hier dus overbodig.

Zie ook

Uitspraaktekens (Leidraad 5.2)
Klemtoonteken (algemeen)

Accenttekens en andere diakritische tekens op hoofdletters
Behoren tot een van de …
De enige die ben / is
Een op drie / een op de drie
Eénoudergezin / eenoudergezin
Eensgezinswoning / eengezinswoning
Een van de collega’s die komt / komen
Vóór / voor

Naslagwerken

Woordenlijst (2015)

uitspraak en klemtoon,lidwoord,telwoord,uitspraak en klemtoon,grammatica


tao_adv (C)
238
j
klemtoonteken,lidwoord,spelling,telwoord
Woordteken,Woordsoort,Hoofdrubriek
Hoofdrubriek:spelling;Woordsoort:lidwoord,telwoord;Woordteken:klemtoonteken
01 January 2004
13 March 2018

0 reacties op “Eén / een van de