Hele / heel (een – mooie film)

Hele / heel (een – mooie film)

Vraag

Wat is correct: een hele mooie film of een heel mooie film?

Antwoord

Een hele mooie film en een heel mooie film zijn beide correct.

Toelichting

In een woordgroep als een heel mooie film is heel een graadaanduidend bijwoord met de functie van bijwoordelijke bepaling bij het erop volgende bijvoeglijk naamwoord. Zo’n bijwoordelijke bepaling heeft normaal gesproken geen verbogen vorm.

(1) Zij hadden een erg prettige bijeenkomst.

(2) Ik vond het een bijzonder fijne ontmoeting.

(3a) Wij wensen u heel fijne feestdagen.

(4a) Onderschat hem niet: hij is een heel competente man met een populaire boodschap.

(5a) Het schijnt een heel mooie film te zijn.

De graadaanduidende bepaling heel komt echter ook in verbogen vorm voor. De bepaling wordt dan dus aangepast aan het verbogen bijvoeglijk naamwoord.

(3b) Wij wensen u hele fijne feestdagen.

(4b) Onderschat hem niet: hij is een hele competente man met een populaire boodschap.

(5b) Het schijnt een hele mooie film te zijn.

Andere bijwoorden dan heel worden, vooral in Nederland, ook weleens aangepast aan het verbogen bijvoeglijk naamwoord, maar dan uitsluitend in informele gesproken taal en in de schriftelijke weergave daarvan.

(6) Ze hebben hier erge lekkere wijn. (in Nederland, informeel)

(7) Wat een ongelofelijke stomme opmerking. (in Nederland, informeel)

Zie ook

Verbogen / onverbogen bijvoeglijk naamwoord zonder betekenisverschil (algemeen)

Enig / enige (het – juiste antwoord)
Goed(e) nota nemen van iets
Heel de wereld / de hele wereld
Lux(e) hotel (uitspraak)
Oudst / oudste bekende stad (de -)

Naslagwerken

Grote Van Dale (2005); ANS (1997), p. 895 of online via de E-ANSonline via de E-ANS; Stijlboek VRT (2003); Trouw Schrijfboek (2006); Stijlboek NRC Handelsblad (2000); Vraagbaak Nederlands (2005), p. 89-90; Schrijfwijzer (2012) p. 281

bijvoeglijk naamwoord,bijwoord,correctheid en betekenis,woordkeuze en stijl,verbuiging,grammatica,woordgebruik


tao_adv (C)
366
j
bijvoeglijk_naamwoord,bijwoord,correctheid,grammatica,stijl,verbuiging,woordgebruik
Woordsoort,Woord of woordcombinatie,Hoofdrubriek,Subrubriek,Woordvorm
Hoofdrubriek:grammatica,woordgebruik;Subrubriek:stijl;Woord of woordcombinatie:correctheid;Woordsoort:bijvoeglijk_naamwoord,bijwoord;Woordvorm:verbuiging
01 January 2004
14 October 2015