Opmaken / aanleggen / samenstellen (een dossier – )

Opmaken / aanleggen / samenstellen (een dossier – )

Vraag

Is een dossier opmaken correct?

Antwoord

Ja, een dossier opmaken is standaardtaal in België. Standaardtaal in het hele taalgebied zijn een dossier aanleggen en een dossier samenstellen.

Toelichting

In de standaardtaal spreekt men van een verslag, een rekening, een proces-verbaal, een akte, een contract, een bestek en een inventaris opmaken (of opstellen).

(1) De organisatie kan bij de scholen documenten van de leerling opvragen of een verslag over de vorderingen laten opmaken.

(2) Naar aanleiding van de klacht heeft de politie alsnog proces-verbaal van de aanrijding opgemaakt.

(3) Voor nieuwe leningen bent u verplicht om bij de notaris opnieuw een hypotheekakte te laten opmaken.

(4) De raming voor het opmaken van een inventaris van het stadspark en de omliggende terreinen werd goedgekeurd.

Daarnaast spreekt men in de standaardtaal van een dossier of een register aanleggen of samenstellen.

(5) De revolver werd als bewijsstuk opgenomen in het dossier dat door de politie werd samengesteld.

(6) Het is zo goed als zeker dat het kabinet van Landsverdediging de firma bijgestaan heeft in het aanleggen van het register.

In de standaardtaal in België gebruikt men in combinatie met dossier ook opmaken.

(7) De architect kreeg de opdracht om een dossier op te maken voor de verbouwing van de schouwburg. [standaardtaal in België]

Zie ook

Afleveren / uitreiken (een diploma -)
Voorleggen / overleggen (een diploma -)

Naslagwerken

Grote Van Dale (2005); Van Dale Hedendaags Nederlands (2006); Verschueren (1996); Koenen (2006); Kramers (2000); Correct Taalgebruik (2006), p. 184; Woordenboek correct taalgebruik (2004), p. 195; Taalwijzer (1998), p. 18; Vlaams-Nederlands woordenboek (2003)

correctheid en betekenis,samenstellingen,werkwoord,woordgebruik,grammaticatao_adv (C)
978
j
correctheid,samenstelling,uitdrukkingen,werkwoord,woordgebruik
Woord of woordcombinatie,Woordvorm,Subrubriek,Woordsoort,Hoofdrubriek
Hoofdrubriek:woordgebruik;Subrubriek:uitdrukkingen;Woord of woordcombinatie:correctheid;Woordsoort:werkwoord;Woordvorm:samenstelling
01 January 2004
23 August 2013