Drukkingsmiddel / pressiemiddel / drukmiddel

Drukkingsmiddel / pressiemiddel / drukmiddel

Vraag

Is drukkingsmiddel correct?

Antwoord

Ja, drukkingsmiddel is standaardtaal in België. Standaardtaal in het hele taalgebied zijn pressiemiddel en drukmiddel.

Toelichting

Een middel om pressie of druk uit te oefenen, noemt men in de standaardtaal in het hele taalgebied een pressiemiddel of drukmiddel.

(1) Ook zonder de weigering van de IRA, om het gebruik van geweld als politiek pressiemiddel af te zweren, zou het vredesoverleg zwaar zijn geweest.

(2) Welk drukmiddel ook wordt gebruikt om Castro tot democratische hervormingen te bewegen, niets helpt.

In de standaardtaal in België is drukkingsmiddel het meest gangbare woord.

(3) De Syrische president ziet de terreurgroep als een politiek drukkingsmiddel dat eventueel tegen Turkije kan worden ingezet. [standaardtaal in België]

(4) Anderzijds betekent die lacune een drukkingsmiddel voor het gerecht. [standaardtaal in België]

Zie ook

Drukkingsgroep / pressiegroep / belangengroep / lobby

Naslagwerken

Grote Van Dale (2005); Van Dale Hedendaags Nederlands (2006); Verschueren (1996); Correct Taalgebruik (2006), p. 68; Woordenboek correct taalgebruik (2004), p. 72; Taalwijzer (1998), p. 268; Stijlboek VRT (2003), p. 75

correctheid en betekenis,samenstellingen,zelfstandig naamwoord,woordgebruik,grammaticatao_adv (C)
229
j
correctheid,samenstelling,woordgebruik,zelfstandig_naamwoord
Woord of woordcombinatie,Woordvorm,Hoofdrubriek,Woordsoort
Hoofdrubriek:woordgebruik;Woord of woordcombinatie:correctheid;Woordsoort:zelfstandig_naamwoord;Woordvorm:samenstelling
01 January 2004
17 August 2009