Drukkingsgroep / pressiegroep / belangengroep / lobby

Drukkingsgroep / pressiegroep / belangengroep / lobby

Vraag

Is drukkingsgroep correct?

Antwoord

Ja, drukkingsgroep is standaardtaal in België. Standaardtaal in het hele taalgebied zijn pressiegroep, belangengroep en lobby.

Toelichting

Een groep mensen die invloed probeert uit te oefenen op het beleid van een overheidsorgaan of op de publieke opinie om bepaalde belangen te verdedigen, noemt men in de standaardtaal een belangengroep of pressiegroep. Dat laatste woord wordt vooral in Nederland, maar ook wel in België gebruikt. Ook lobby is in deze betekenis gebruikelijk.

(1) Het kabinet en in het bijzonder de minister van Financiën zijn de gevangenen van belangen- en pressiegroepen.

(2) Bij het bepalen van het beleid moet de regering rekening houden met de grote pressiegroepen: de vakbonden, de werkgeversorganisaties en de Boerenbond.

(3) Zo te zien is de lobby van de Eenzame Weduwen weer eens aan het werk geweest.

In de standaardtaal in België is in dezelfde betekenis ook drukkingsgroep gangbaar.

(4) In de rurale staten in het zuiden van de VS heeft de drukkingsgroep een ruime aanhang. [standaardtaal in België]

(5) Onder invloed van de Christian Coalition, een fundamentalistische drukkingsgroep, kreeg de abortuskwestie een hoge symboolwaarde. [standaardtaal in België]

Zie ook

Drukkingsmiddel / pressiemiddel / drukmiddel  
Syndicaat

Naslagwerken

Grote Van Dale (2005); Van Dale Hedendaags Nederlands (2006); Verschueren (1996); Koenen (1999); Kramers (2000); Correct Taalgebruik (2006), p. 67; Woordenboek correct taalgebruik (2004), p. 72; Taalwijzer (1998), p. 268; Stijlboek VRT (2003), p. 75; Vlaams-Nederlands woordenboek (2003)

correctheid en betekenis,samenstellingen,zelfstandig naamwoord,woordgebruik,grammaticatao_adv (C)
228
j
correctheid,samenstelling,woordgebruik,zelfstandig_naamwoord
Woord of woordcombinatie,Woordvorm,Hoofdrubriek,Woordsoort
Hoofdrubriek:woordgebruik;Woord of woordcombinatie:correctheid;Woordsoort:zelfstandig_naamwoord;Woordvorm:samenstelling
01 January 2004
08 January 2014