Dronk / drink / borrel / receptie

Dronk / drink / borrel / receptie

Vraag

Wat is juist: Hij was niet uitgenodigd op de dronk, drink, borrel of receptie?

Antwoord

Receptie en borrel zijn standaardtaal in het hele taalgebied. Borrel en de meeste combinaties met borrel (bijvoorbeeld nieuwjaarsborrel) worden vaker in Nederland gebruikt, maar het woord babyborrel is vooral in België gangbaar.

Drink is standaardtaal in België. Dronk is geen standaardtaal in de betekenis ‘receptie’ of ‘drink’, maar wel in de betekenis ’toost’.

Toelichting

Een receptie is een ‘officiële ontvangst van een doorgaans groot aantal gasten die op een speciaal daartoe vastgesteld tijdstip hun opwachting komen maken of hun gelukwensen aanbieden’.

(1) Ze hebben bijna driehonderd mensen uitgenodigd op de huwelijksreceptie.

(2) Dit is de chicste receptie waarop ik ooit te gast geweest ben.

Een borrel of een drink is een wat minder officiële gelegenheid. Het is een ‘gelegenheid waarop de genodigden een glas drinken’. Borrel is in die betekenis standaardtaal in het hele taalgebied, maar het wordt veel vaker in Nederland dan in België gebruikt. Ook samenstellingen als nieuwjaarsborrel, afscheidsborrel, welkomstborrel en vriendschapsborrel zijn vooral in Nederland gangbaar.

(3) Sofia was niet uitgenodigd op de borrel van Katrina.

(4) Alfredo had een weemoedig gevoel tijdens de afscheidsborrel van zijn collega.

De samenstelling babyborrel is dan weer veel gebruikelijker in België dan in Nederland, waar meestal kraamfeest wordt gebruikt.

(5) Tot haar ongenoegen was ze niet uitgenodigd op de babyborrel.

Drink is in de betekenis ‘borrel’ standaardtaal in België. Het komt ook vaak voor in samenstellingen, zoals nieuwjaarsdrink en welkomstdrink.

(6) Ik heb een drink gegeven voor mijn dertigste verjaardag. [standaardtaal in België]

(7) Tijdens zijn korte speech op de nieuwjaarsdrink zinspeelde de kunstenaar op zijn reputatie. [standaardtaal in België]

Een dronk is een ’toost’ of een ‘keer dat men drinkt’. Een afscheidsdronk is bijvoorbeeld een toost of ‘het drinken’ op iemand die vertrekt. In de betekenis van ‘borrel’ of ‘drink’ is dronk geen standaardtaal.

(8) Voor de derde keer bracht Alain een afscheidsdronk uit op Frankie.

(9) Wie heb je uitgenodigd op je afscheidsdronk? (in België, geen standaardtaal)

Naslagwerken

Grote Van Dale (2005); Van Dale Hedendaags Nederlands (2006); Koenen (2006); Prisma handwoordenboek Nederlands (2014)

correctheid en betekenis,samenstellingen,zelfstandig naamwoord,woordgebruik,grammatica


tao_adv (C)
1342
j
correctheid,samenstelling,woordgebruik,zelfstandig_naamwoord
Woord of woordcombinatie,Woordvorm,Hoofdrubriek,Woordsoort
Hoofdrubriek:woordgebruik;Woord of woordcombinatie:correctheid;Woordsoort:zelfstandig_naamwoord;Woordvorm:samenstelling
19 November 2007
08 July 2015