Dienen te / moeten

Dienen te / moeten

Vraag

Wat is correct: De reisverzekering dient afgesloten te worden voor aanvang van de reis of De reisverzekering moet afgesloten worden voor aanvang van de reis?

Antwoord

Beide zinnen zijn correct. Dient afgesloten te worden is formeel taalgebruik; moeten is in alle registers bruikbaar.

Toelichting

Dienen te betekent ‘moeten’. Het is typisch voor een ambtelijke stijl en geldt als formeel taalgebruik. Aangezien het synoniem is met het gebruikelijkere moeten, kan het daar in principe altijd door vervangen worden. Sommige taalgebruikers gebruiken graag dienen te omdat ze vinden dat dat vriendelijker/minder direct overkomt dan moeten, maar in veel contexten is moeten goed bruikbaar.

(1a) U dient eerst in te loggen. (formeel, schrijftaal)

(1b) U moet eerst inloggen.

(2a) De schoenen dienen schoon te zijn. (formeel, schrijftaal)

(2b) De schoenen moeten schoon zijn.

(3a) Alle bezoekers dienen het festivalterrein vóór vijf uur te verlaten. (formeel, schrijftaal)

(3b) Alle bezoekers moeten het festivalterrein vóór vijf uur verlaten.

Naast moeten en het ambtelijke dienen te zijn er andere manieren om verplichtingen uit te drukken.

(1c) Log eerst in.

(1d) Eerst logt u in.

(2c) Zorg ervoor dat de schoenen schoon zijn.

(3c) Het is noodzakelijk het festivalterrein vóór vijf uur te verlaten.

Bijzonderheid

In wet- en regelgeving wordt de aantonende wijs gebruikt om ‘moeten’ uit te drukken.

(4) De werkgever die een arbeids- en rusttijdenregeling vaststelt, wijzigt of intrekt, bespreekt dit met het medezeggenschapsorgaan.

Zie ook

Moeten (dat moet nog afgesproken)

Naslagwerken

Grote Van Dale (2015); Van Dale Hedendaags Nederlands (2008); Prisma Handwoordenboek Nederlands (2014); Vraagbaak Nederlands (2016), p. 190

woordkeuze en stijl,werkwoord,woordgebruik


tao_adv (C)
1872
j
gepastheid,stijl,werkwoord,woordgebruik
Woord of woordcombinatie,Subrubriek,Woordsoort,Hoofdrubriek
Hoofdrubriek:woordgebruik;Subrubriek:stijl;Woord of woordcombinatie:gepastheid;Woordsoort:werkwoord
07 December 2018
20 August 2019