Haar / zijn / hun (de Verenigde Staten / VS en – bevolking)

Haar / zijn / hun (de Verenigde Staten / VS en – bevolking)

Vraag

Wat is het juiste verwijswoord in de volgende zin? Dit boek beschrijft de Verenigde Staten en zijn / haar / hun bevolking.

Antwoord

Zowel hun als zijn is correct. Het meervoudige hun is het gebruikelijkst: Dit boek beschrijft de Verenigde Staten en hun bevolking.

Toelichting

Meervoudige eigennamen die een staat, een gebied, een organisatie, een instelling of een bedrijf aanduiden, worden in de regel gecombineerd met het meervoudige bezittelijk voornaamwoord hun.

(1a) Er was de nodige kritiek op de Verenigde Staten en hun bondgenoten.

(2) Zij hield een presentatie bij de Verenigde Naties in hun hoofdkantoor in New York.

(3) De Nederlandse Antillen zijn hun status als zelfstandige staat kwijtgeraakt.

(4a) De Gedeputeerde Staten van Groningen hebben hun plannen bekendgemaakt.

(5a) De Kip en Vos Advocaten & Notarissen zijn beloond voor hun jarenlange inzet voor dierenwelzijn.

Als meer wordt gedacht aan het land, de organisatie, het bedrijf enzovoort als geheel, kunnen meervoudige namen als Verenigde Staten ook worden gecombineerd met het enkelvoudige bezittelijk voornaamwoord zijn. Haar is niet correct.

(1b) Er was de nodige kritiek op de Verenigde Staten en zijn bondgenoten.

(4b) Gedeputeerde Staten van Groningen heeft zijn plannen bekendgemaakt.

(5b) De Kip en Vos Advocaten & Notarissen is beloond voor zijn jarenlange inzet voor dierenwelzijn.

(6) Hoogovens is in 1999 gefuseerd met zijn sectorgenoot British Steel.

Als de naam het onderwerp van de zin is, hebben de persoonsvorm en het bezittelijk voornaamwoord hetzelfde getal: bij het meervoud hoort hun, bij het enkelvoud zijn.

(7a) De Verenigde Staten hebben hun ambassade in Libië gesloten.

(7b) De Verenigde Staten heeft zijn ambassade in Libië gesloten.

Wordt in plaats van de meervoudige naam de afkorting gebruikt, dan zijn een enkelvoudig en een meervoudig bezittelijk voornaamwoord beide gebruikelijk. Als de afkorting het onderwerp van de zin is, hebben de persoonsvorm en het bezittelijk voornaamwoord wederom hetzelfde getal: bij het enkelvoud hoort zijn, bij het meervoud hun.

(8a) De aanslagen hebben de VS op zijn grondvesten doen schudden.

(8b) De aanslagen hebben de VS op hun grondvesten doen schudden.

(9a) De VN vindt zijn grondslag in het handvest.

(9b) De VN vinden hun grondslag in het handvest.

Zie ook

Haar / zijn (Pepsi heeft – winst verdubbeld)
Haar / zijn (het bestuur heeft – goedkeuring uitgesproken)
Haar / zijn (Venetië en – gondels)
Verenigde Naties (VN) heeft / hebben
Zijn / haar (de stad en – inwoners)
Zijn / hun (de tweeling is gek op – nichtje)

Naslagwerken

Taal-top-100 (2009), p. 136-137; Schrijfwijzer (2012), p. 255-256; Vraagbaak Nederlands (2011), p. 133

afkortingen,correctheid en betekenis,enkelvoud of meervoud,meervoudsvormen,voornaamwoord,werkwoord,zelfstandig naamwoord,spelling,woordgebruik,grammatica,woordgeslacht


tao_adv (C)
1687
j
afkortingen,correctheid,enkelvoud_of_meervoud,grammatica,meervoud,namen_instellingen,verwijswoorden,voornaamwoord,werkwoord,woordgeslacht,zelfstandig_naamwoord
Subrubriek,Woord of woordcombinatie,Woordgroep of zin,Hoofdrubriek,Woordvorm,Woordsoort
Hoofdrubriek:grammatica;Subrubriek:afkortingen,namen_instellingen,verwijswoorden;Woord of woordcombinatie:correctheid,woordgeslacht;Woordgroep of zin:enkelvoud_of_meervoud;Woordsoort:voornaamwoord,werkwoord,zelfstandig_naamwoord;Woordvorm:meervoud
04 October 2013
16 July 2015