Wiens / wier (de vrouw – auto)

Wiens / wier (de vrouw – auto)

Vraag

Is het De vrouw wiens auto gestolen werd … of De vrouw wier auto gestolen werd?

Antwoord

Wier is grammaticaal de correcte vorm in deze zin. Wier wordt gebruikt om te verwijzen naar een vrouwelijke persoon enkelvoud: de vrouw wier auto gestolen werd. Wier kan ook gebruikt worden voor meerdere personen: de mensen wier auto’s zo mooi blinken.

Wier behoort, net als wiens, wel tot het formele taalgebruik. Neutraler is van wie: de vrouw van wie.

Toelichting

Wier verwijst naar een vrouwelijk persoon enkelvoud, bijvoorbeeld: de vrouw wier kinderen, de zangeres wier repertoire, de moeder wier zoon. Wier wordt ook gebruikt als het antecedent een meervoud is, ongeacht het geslacht, bijvoorbeeld: de kinderen wier vader, de werknemers wier loon, de meisjes wier vriendjes.

Wiens wordt gebruikt als het antecedent een mannelijk persoon enkelvoud is: de man wiens vader, de onderwijzer wiens lessen, de koning wiens dochter enzovoort.

Wiens en wier worden vooral gebruikt in formele geschreven taal. In neutrale geschreven taal en verzorgde gesproken taal heeft van wie de voorkeur: de man van wie de vader, de zangeres van wie het repertoire, de meisjes van wie de vriendjes enzovoort.

Zie ook

Naamvallen (algemeen)

Diens / zijn
Waarmee / met wie (de mensen – ik samenwerk)
Wie z’n / wiens

Naslagwerken

ANS (1997), p. 343-345 of online via de E-ANSonline via de E-ANS; Schrijfwijzer (1995), p. 183; Handboek Verzorgd Nederlands (1996), p. 111; Taalboek Nederlands (1997), p. 175; Correct Taalgebruik (1997) , p. 249

correctheid en betekenis,voornaamwoord,woordgebruik,grammatica


tao_adv (C)
914
j
correctheid,grammatica,verwijswoorden,voornaamwoord
Woord of woordcombinatie,Hoofdrubriek,Subrubriek,Woordsoort
Hoofdrubriek:grammatica;Subrubriek:verwijswoorden;Woord of woordcombinatie:correctheid;Woordsoort:voornaamwoord
01 January 2004
29 August 2019