Andes loopt / lopen door heel Zuid-Amerika (de -)

Andes loopt / lopen door heel Zuid-Amerika (de -)

Vraag

Wat is juist: De Andes loopt door heel Zuid-Amerika of De Andes lopen door heel Zuid-Amerika?

Antwoord

Het meervoud is hoe dan ook juist: De Andes lopen door heel Zuid-Amerika. Maar het enkelvoud kan ook gebruikt worden.

Toelichting

De Andes worden in het Spaans aangeduid met los Andes, of cordillera de los Andes (‘Andesgebergte, bergketen van de Andes’). Het lidwoord los laat zien dat Andes in het Spaans een meervoudsvorm is. Ook in bijvoorbeeld het Frans (les Andes) en het Duits (die Anden) geeft alleen al het lidwoord aan dat sprake is van een meervoud. In het Nederlands is minder duidelijk dat Andes meervoudig is, mede doordat het lidwoord de geen uitsluitsel biedt. In tegenstelling tot duidelijke meervoudsvormen als Alpen en Rocky Mountains wordt Andes in de praktijk vaak met een enkelvoudige persoonsvorm gecombineerd.

In plaats van de Andes wordt het alternatief het Andesgebergte veel gebruikt: Het Andesgebergte loopt door heel Zuid-Amerika.

Bijzonderheid

De herkomst van het woord Andes is onduidelijk. Mogelijk is het afgeleid van het Quechua-woord andi ’top’ of ‘bergkam’. Volgens andere verklaringen gaat de naam terug op een stam genaamd Anti, of op het woord anta ‘koper’, een metaal dat in de omgeving van de Andes is gevonden.

Zie ook

Taliban wint / winnen terrein (de- )
Verenigde Naties (VN) heeft / hebben

Bronnen

Brill, Willem Gerard (1871, vierde uitgave). Nederlandsche spraakleer. Deel I. Klankleer, woordvorming, aard en verbuiging der woorden. Leiden: E.J. Brill, p. 172.

Reinsma, Riemer (2006). Van hier tot Tokio; Hoe zijn aardrijkskundige namen ontstaan? Den Haag: Sdu, p. 28.

Naslagwerken

Verschueren (1996)

enkelvoud of meervoud,werkwoord,grammatica


tao_adv (C)
1435
j
aardrijkskundige_namen,enkelvoud_of_meervoud,grammatica,vervoeging,werkwoord
Subrubriek,Woordgroep of zin,Hoofdrubriek,Woordvorm,Woordsoort
Hoofdrubriek:grammatica;Subrubriek:aardrijkskundige_namen;Woordgroep of zin:enkelvoud_of_meervoud;Woordsoort:werkwoord;Woordvorm:vervoeging
12 January 2010
07 December 2017