CC / C.C. / c.c. / cc

CC / C.C. / c.c. / cc

Vraag

Wat is de correcte schrijfwijze van de afkorting die aangeeft dat aan iemand een kopie (van een brief/e-mail) wordt of is verzonden: CC, C.C., c.c. of cc?

Antwoord

Correct is cc met kleine letters en zonder punten.

Toelichting

Cc is de afkorting van ofwel het Engelse ‘carbon copy’ ofwel het Franse ‘copie conforme’. Er wordt mee aangegeven wie een kopie, afschrift of exemplaar van een brief of mail ontvangt. Ook de kopie zelf wordt wel de cc genoemd.

De afkorting cc is een initiaalwoord: ze is gevormd met de eerste letters van de afzonderlijke woorden waar ze voor staat en wordt letter voor letter uitgesproken: [cee-cee]. Een initiaalwoord heeft geen punten. Omdat cc een algemeen begrip is en geen naam, wordt het met kleine letters geschreven.

Ook het werkwoord cc’en wordt met kleine letters geschreven.

Bijzonderheid

De afkorting cc kan ook een inhoudsmaat zijn: het staat dan voor ‘cubic centimetre’, oftewel ‘ kubieke centimeter’.

Zie ook

Initiaalwoorden en letterwoorden (Leidraad 17.3)

Cc (betekenis)
Ge-cc’d / gecc’t / gecc’d / ge-cc’t
Kopie aan derden

Naslagwerken

Woordenlijst (2015); Spellingwijzer Onze Taal (2015); Grote Van Dale (2015); Van Dale Hedendaags Nederlands (2008); Prisma Handwoordenboek Nederlands (2014)

afkortingen,hoofdletter of kleine letter,spellingtao_adv (C)
1801
j
afkortingen,afkortingspunt,hoofdletter,spelling
Subrubriek,Woordteken,Hoofdrubriek
Hoofdrubriek:spelling;Subrubriek:afkortingen,hoofdletter;Woordteken:afkortingspunt
20 November 2017
20 November 2017