121 zoekresultaten voor
Aantal resultaten per pagina: 102050100alle

taalkundige termenVerkorting Omschrijving Een verkorting is de verkorte vorm van een woord of woordgroep die ontstaat door weglating van een of meer lettergrepen. Voorbeeld: prof (professor/professioneel), horeca (hotel, restaurant, café). Zie ook Afkorting termen

taalkundige termenVervoeging Omschrijving Onder vervoeging (of: conjugatie) worden de vormveranderingen verstaan bij werkwoorden, waarmee tijd (1), persoon (2), getal (3) en/of wijs (4) worden uitgedrukt: (1) het brandt (onvoltooid tegenwoordige tijd) – het brandde (onvoltooid verleden tijd) (2) ik loop …

Vervoeging Lees meer »

taalkundige termenVoegwoord Omschrijving Een voegwoord (of: conjunctie) is een verbindingswoord dat woorden, woordgroepen en zinnen met elkaar kan verbinden in een nevenschikkend of een onderschikkend verband. Voegwoorden worden dan ook onderscheiden in nevenschikkende en onderschikkende voegwoorden. Nevenschikkende voegwoorden verbinden gelijkwaardige …

Voegwoord Lees meer »

taalkundige termenVoltooid deelwoord Omschrijving Het voltooid (of: verleden) deelwoord is een vormcategorie van het werkwoord. Voltooide deelwoorden maken deel uit van samengestelde werkwoordstijden: de voltooide tijd wordt gevormd door de persoonsvorm van het hulpwerkwoord hebben of zijn en het voltooid …

Voltooid deelwoord Lees meer »