Werkwoordstijden

Werkwoordstijden

Omschrijving

Werkwoordstijden drukken onder meer uit of de werking die door het werkwoord genoemd wordt, vóór, tijdens of na het spreekmoment te situeren is. Men onderscheidt dan ook verleden, tegenwoordige en toekomende tijden (of: preteritum/imperfectum, presens en futurum). Naargelang de werking als afgesloten of niet afgesloten voorgesteld wordt, spreekt men van voltooide of onvoltooide tijden.

Zie ook

Aspect
Vervoeging
Werkwoord

termentao_term
108