180 zoekresultaten voor
Aantal resultaten per pagina: 102050100alle

adviezen>grammatica>bijwoordvoorzetselwerkwoordadviezen>woordgebruik>het juiste voorzetselZorgen dat / ervoor zorgen dat Vraag Kan ervoor weg worden gelaten in zinnen als Zorg ervoor dat ze op tijd komt? Antwoord Ja. Zowel Zorg dat ze op tijd komt als Zorg ervoor dat ze op tijd …

Zorgen dat / ervoor zorgen dat Lees meer »

adviezen>woordgebruik>correctheid en betekenishet juiste voorzetselwoordkeuze en stijladviezen>grammatica>voorzetselwerkwoordVerwachten (zich – aan) Vraag Is zich verwachten aan correct? Antwoord Nee, het wederkerende gebruik van verwachten komt weleens voor in België, maar behoort niet tot de standaardtaal. Alleen de niet-wederkerende vorm is standaardtaal.  …

Verwachten (zich – aan) Lees meer »

adviezen>woordgebruik>correctheid en betekenishet juiste voorzetseladviezen>grammatica>voorzetselwerkwoordInteresseren (zich – aan / voor) Vraag Is het zich interesseren aan of voor iets? Antwoord Alleen zich interesseren voor is standaardtaal. Zich interesseren aan wordt wel gebruikt in België, maar het is er geen standaardtaal. …

Interesseren (zich – aan / voor) Lees meer »

adviezen>woordgebruik>correctheid en betekenishet juiste voorzetseladviezen>grammatica>voorzetselwerkwoordZeggen aan / tegen Vraag Wat is correct: zeggen aan of zeggen tegen? Antwoord Zowel zeggen aan als zeggen tegen is correct. Zeggen tegen is het gebruikelijkst. Daarnaast is een formulering zonder voorzetsel mogelijk, bijvoorbeeld: ik …

Zeggen aan / tegen Lees meer »

adviezen>grammatica>bijwoordvoorzetselwerkwoordadviezen>woordgebruik>correctheid en betekenishet juiste voorzetselZeker zijn dat / er zeker van zijn dat Vraag Wat is correct: Ik ben zeker dat ze komen of Ik ben er zeker van dat ze komen? Antwoord Beide zinnen zijn correct. Ook mogelijk is …

Zeker zijn dat / er zeker van zijn dat Lees meer »