Burgemeester en wethouders (B en W) heeft / hebben

Burgemeester en wethouders (B en W) heeft / hebben

Vraag

Wat is correct: Burgemeester en wethouders heeft besloten of Burgemeester en wethouders hebben besloten? En geldt voor de afgekorte vorm B en W hetzelfde?

Antwoord

In combinatie met burgemeester en wethouders is de meervoudige persoonsvorm correct: Burgemeester en wethouders hebben besloten. In combinatie met de afkorting B en W is zowel het meervoud als het enkelvoud correct: Ben W hebben / heeft besloten.

Toelichting

Als het onderwerp een nevenschikking met en is van twee aparte persoonsaanduidingen, en een van de nevengeschikte delen is een meervoud, dan staat de persoonsvorm in het meervoud.

(1) Katrien en haar kinderen zingen in een koor.

(2) De minister en haar ambtenaren staan achter het voorstel.

Ook als burgemeester en wethouders het onderwerp in de zin is, hoort daar een meervoudige persoonsvorm bij, hoewel het om een vaste eenheid, een geheel, gaat. Burgemeester en wethouders duidt op één instelling, het college van burgemeester en wethouders, oftewel ‘het dagelijks bestuur van een gemeente in Nederland’.

(3a) Burgemeester en wethouders hebben ingestemd met de plannen.

(4a) Burgemeester en wethouders hebben voorgesteld met de sportverenigingen te overleggen.

Bij de afkorting B en W verdwijnt de gedachte aan de twee persoonsaanduidingen iets meer naar de achtergrond, waardoor ook een enkelvoudige persoonsvorm kan worden gebruikt.

(3b) B en W hebben ingestemd met de plannen.

(3c) B en W heeft ingestemd met de plannen.

(4b) B en W hebben voorgesteld met de sportverenigingen te overleggen.

(4c) B en W heeft voorgesteld met de sportverenigingen te gaan overleggen.

Zie ook

Congruentieproblemen met en (algemeen)

Burgemeester en wethouders, burgemeester en schepenen (hoofdletters?)
De wet- en regelgeving worden / wordt niet toegepast
Peper en zout is / zijn aanwezig
Pietersen c.s hebben / heeft
Verenigde Naties (VN) heeft / hebben
Zowel de wethouders als de burgemeester is / zijn tegen het voorstel

Naslagwerken

ANS (1997), p. 1144 of online via de E-ANS online via de E-ANS; Schrijfwijzer (2012), p. 255-256

afkortingen,correctheid en betekenis,enkelvoud of meervoud,meervoudsvormen,spelling,woordgebruik,grammatica


tao_adv (C)
149
j
afkortingen,correctheid,enkelvoud_of_meervoud,functienamen,grammatica,meervoud,namen_instellingen,persoonsnamen
Subrubriek,Woord of woordcombinatie,Woordgroep of zin,Hoofdrubriek,Woordvorm
Hoofdrubriek:grammatica;Subrubriek:afkortingen,functienamen,namen_instellingen,persoonsnamen;Woord of woordcombinatie:correctheid;Woordgroep of zin:enkelvoud_of_meervoud;Woordvorm:meervoud
01 January 2004
09 December 2020