Bloempje / bloemetje

Bloempje / bloemetje

Vraag

Wat is de verkleinvorm van bloem: bloemetje of bloempje?

Antwoord

Beide vormen zijn correct. In sommige contexten is alleen bloemetje gebruikelijk.

Toelichting

Een zelfstandig naamwoord op -m, voorafgegaan door een toonloze e [ə], een lange klinker, een tweeklank, een l of een r, heeft gewoonlijk een verkleinvorm op -pje: bezem – bezempje, probleem – probleempje, pluim – pluimpje, palm – palmpje, worm – wormpje.

Naast bloempje komt ook de verkleinvorm bloemetje voor. In de betekenis ‘een kleine bloem’ is zowel bloempje als bloemetje juist.

(1) Ik heb een bloempje / bloemetje in mijn haar gestoken.

In de specifieke betekenis ‘boeket bloemen’ is alleen bloemetje correct.

(2) Neem maar wat vaker een bloemetje mee voor je vrouw.

(3) Dat verdient een bloemetje.

Ook in bepaalde uitdrukkingen en samenstellingen is alleen bloemetjes gangbaar, bijvoorbeeld iemand in de bloemetjes zetten, de bloemetjes buitenzetten, over de bloemetjes en bijtjes vertellen, bloemetjesbehang, een bloemetjesjurk.

Zie ook

Verkleinwoorden (Leidraad 15)>

Buigingetje / buiginkje

Naslagwerken

Grote Van Dale (2015); Van Dale Hedendaags Nederlands (2008); Woordenlijst (2015); Prisma Handwoordenboek Nederlands (2014); ANS: De allomorfen van het verkleinwoordsuffix

correctheid en betekenis,verkleinwoorden,zelfstandig naamwoord,woordgebruik,grammatica,spelling



tao_adv (C)
1195
j
correctheid,verkleinwoord,woordgebruik,zelfstandig_naamwoord
Woord of woordcombinatie,Woordvorm,Hoofdrubriek,Woordsoort
Hoofdrubriek:woordgebruik;Woord of woordcombinatie:correctheid;Woordsoort:zelfstandig_naamwoord;Woordvorm:verkleinwoord
01 January 2004
03 August 2020