Bladzijdetje / bladzijtje

Bladzijdetje / bladzijtje

Vraag

Wat is het verkleinwoord van bladzij(de): bladzijdetje of bladzijtje?

Antwoord

Beide verkleinwoorden zijn correct.

Toelichting

Sommige grondwoorden op een toonloze e hebben een vormvariant zonder (d)e. Het is bij zulke woorden niet altijd duidelijk wat het verkleinwoord is. Daarvoor zijn geen duidelijke regels te geven.

Soms is voor de beide vormvarianten alleen het verkleinwoord zonder (d)e (het korte verkleinwoord) mogelijk. Voor chocola/chocolade is bijvoorbeeld alleen het verkleinwoord chocolaatje mogelijk. Soms is voor de beide vormvarianten alleen het verkleinwoord met (d)e (het lange verkleinwoord) mogelijk. Voor gazel/gazelle is bijvoorbeeld alleen gazelletje mogelijk. In veel gevallen is zowel het verkleinwoord zonder (d)e als dat met (d)e mogelijk. Voor bladzij/bladzijde is zowel bladzijtje als bladzijdetje mogelijk.

In de volgende gevallen is alleen het korte verkleinwoord gebruikelijk.

Vormvariant met -(d)e Vormvariant zonder -(d)e Verkleinwoord
aanvrage aanvraag aanvraagje
alge alg algje
bedstede bedstee bedsteetje
beschermvrouwe beschermvrouw beschermvrouwtje
chocolade chocola chocolaatje
einde eind eindje
gebinte gebint gebintje
glosse glos glosje
grieve grief griefje
handelwijze handelwijs handelwijsje
insectenlarve insectenlarf insectenlarfje
keuze keus keusje
koude kou koutje
lade la laatje
leuze leus leusje
liane liaan liaantje
lymfe lymf lymfje
roede roe roetje
sjablone sjabloon sjabloontje
slede slee sleetje
trede tree treetje
urne urn urntje
variante variant variantje
vreugde vreugd vreugdje
wonde wond wondje
zygote zygoot zygootje

 

In de volgende gevallen is alleen het lange verkleinwoord gebruikelijk.

Vormvariant met -(d)e Vormvariant zonder -(d)e Verkleinwoord
apostille apostil apostilletje
crypte crypt cryptetje
ebbe eb ebbetje
gazelle gazel gazelletje
getijde getij getijdetje
gilde gild gildetje
jarretelle jarretel jarretelletje
mirte mirt mirtetje
principe princiep principetje

 

In de volgende gevallen is zowel het korte als het lange verkleinwoord mogelijk.

Vormvariant met -(d)e Vormvariant zonder -(d)e Verkleinwoorden
bladzijde bladzij bladzijdetje bladzijtje
blessure blessuur blessuretje blessuurtje
doorsnede doorsnee doorsnedetje doorsneetje
enveloppe envelop enveloppetje envelopje
giraffe giraf giraffetje girafje
hegge heg heggetje hegje
keizersnede keizersnee keizersnedetje keizersneetje
krabbe krab (‘schaaldier’) krabbetje krabje
kribbe krib kribbetje kribje
kubbe kub kubbetje kubje
kwabbe kwab kwabbetje kwabje
molecule molecuul moleculetje molecuultje
opgave opgaaf opgavetje opgaafje
oplage oplaag oplagetje oplaagje
regime regiem regimetje

regimepje

regiempje
ribbe rib ribbetje ribje
rogge rog roggetje rogje
sardine sardien sardinetje sardientje
schabbe schab schabbetje schabje
schede schee schedetje scheetje
schubbe schub schubbetje schubje
sinecure sinecuur sinecuretje sinecuurtje
slabbe slab slabbetje slabje
slegge sleg sleggetje slegje
snede snee snedetje sneetje
spade spa spadetje spaatje
synagoge synagoog synagogetje synagoogje
vacature vacatuur vacaturetje vacatuurtje
wake waak waketje waakje
wegge weg (‘brood, kluit’) weggetje wegje
weide wei weidetje weitje
wigge wig wiggetje wigje

Zie ook

Verkleinwoorden (Leidraad 15)
Grondwoord van Franse herkomst (Leidraad 15.3)

Parachutetje / parachuutje

Naslagwerken

Grote Van Dale (2005); Technische Handleiding (2009), p. 59-60; Woordenlijst (2015)

verkleinwoorden,zelfstandig naamwoord,grammatica,spellingtao_adv (C)
1515
j
spelling,verkleinwoord,zelfstandig_naamwoord
Hoofdrubriek,Woordvorm,Woordsoort
Hoofdrubriek:spelling;Woordsoort:zelfstandig_naamwoord;Woordvorm:verkleinwoord
01 June 2011
28 January 2016