Binnen de overheid

Binnen de overheid

Vraag

Is het voorzetsel binnen correct in de volgende zin: Binnen de overheid worden de vacatures ingedeeld op basis van het diploma?

Antwoord

Binnen is correct gebruikt in deze zin. Meestal kan binnen ook vervangen worden door een ander voorzetsel: van, in, bij enzovoort.

Toelichting

Het voorzetsel binnen kan letterlijk ‘in een bepaalde ruimte’ betekenen.

(1) Binnen de muren van de gevangenis geldt het recht van de sterkste.

(2) Ik woon binnen de stad; hij woont net buiten de rand.

Steeds vaker wordt binnen ook gebruikt in een minder letterlijke betekenis, net als in, waarbij er geen sprake is van een concrete ruimte: binnen een organisatie, binnen een beleidsdomein, binnen een project enzovoort. Tegen dat gebruik van binnen is geen bezwaar.

(3a) Op elke afdeling werd een communicatieambtenaar aangesteld: die coördineert de communicatie binnen zijn beleidsdomein.

(4a) Iedereen binnen de organisatie had het gevoel dat Pukkelpop niet mocht verdwijnen.

(5a) De leerlingen zullen binnen dit project zelf de verantwoordelijkheid dragen voor de organisatie van evenementen.

(6a) Binnen deze opleiding hebben we nog verschillende richtingen: meubelbouw, bouwkunde en design.

Veelvuldig gebruik van binnen is storend; meestal kan binnen ook vervangen worden door een ander voorzetsel: van, in, bij enzovoort.

(3b) Op elke afdeling werd een communicatieambtenaar aangesteld: die coördineert de communicatie van zijn beleidsdomein.

(4b) Iedereen in de organisatie had het gevoel dat Pukkelpop niet mocht verdwijnen.

(5b) De leerlingen zullen bij dit project zelf de verantwoordelijkheid dragen voor de organisatie van evenementen.

(6b) In deze opleiding hebben we nog verschillende richtingen: meubelbouw, bouwkunde en design.

In bepaalde gevallen kan met het voorzetsel binnen wel dubbelzinnigheid voorkomen worden. Vergelijk de volgende zinnen:

(7a) Binnen ons bedrijf zoeken wij regelmatig de juiste medewerkers voor verschillende functies. (betekent dat het bedrijf alleen intern naar medewerkers zoekt)

(7b) In ons bedrijf zoeken wij regelmatig de juiste medewerkers voor verschillende functies. (kan betekenen dat het bedrijf ook externe medewerkers wil aanwerven)

Zie ook

Naar de kiezer (toe)
Op (het) vlak van / op (het) gebied van
Richting zee / naar zee
Rond (informatie -)

Naslagwerken

Grote Van Dale (2005) ; Van Dale Hedendaags Nederlands (2006); Koenen (2006); Het Witte Woordenboek Nederlands (2007); Prisma Handwoordenboek Nederlands (2009)

correctheid en betekenis,woordkeuze en stijl,het juiste voorzetsel,woordgebruiktao_adv (C)
1647
j
betekenis,correctheid,gepastheid,stijl,voorzetsel,woordgebruik
Woord of woordcombinatie,Subrubriek,Woordsoort,Hoofdrubriek
Hoofdrubriek:woordgebruik;Subrubriek:stijl;Woord of woordcombinatie:betekenis,correctheid,gepastheid;Woordsoort:voorzetsel
26 December 2012
11 December 2018