Bijvoorbeeld (plaatsingsmogelijkheden ten opzichte van het voorzetsel)

Bijvoorbeeld (plaatsingsmogelijkheden ten opzichte van het voorzetsel)

Vraag

Wat is de juiste woordvolgorde: Je kunt er met bijvoorbeeld de boot naartoe of Je kunt er bijvoorbeeld met de boot naartoe?

Antwoord

Beide woordvolgordes zijn juist. In geschreven taal hebben veel taalgebruikers er een voorkeur voor om bijvoorbeeld voor het voorzetsel te plaatsen.

Toelichting

Bijvoorbeeld kan in combinatie met een voorzetselgroep zowel vlak voor als vlak na het inleidende voorzetsel staan. Dit geldt behalve voor bijvoorbeeld ook voor met name, onder meer en onder andere.

De volgorde in de b-zinnen hieronder lijkt vooral in gesproken taal voor te komen.

(1a) Deelnameformulieren zijn bijvoorbeeld in alle boekhandels te verkrijgen.

(1b) Deelnameformulieren zijn in bijvoorbeeld alle boekhandels te verkrijgen.

(2a) De hitte kan bijvoorbeeld voor ouderen een probleem vormen.

(2b) De hitte kan voor bijvoorbeeld ouderen een probleem vormen.

(3a) Die ziekte komt onder meer bij tropische vogels voor.

(3b) Die ziekte komt bij onder meer tropische vogels voor.

(4a) Met name van de linkse partijen kreeg de staatssecretaris zware kritiek.

(4b) Van met name de linkse partijen kreeg de staatssecretaris zware kritiek.

(5a) Het is een prachtig kasteel; je kunt er onder andere met de boot naartoe.

(5b) Het is een prachtig kasteel; je kunt er met onder andere de boot naartoe.

Zie ook

Bij voorbeeld / bijvoorbeeld
Bijvoorbeeld (plaatsingsmogelijkheden in de zin)

Naslagwerken

ANS: Andere bepalingen

bijwoord,woordkeuze en stijl,woordvolgorde,grammatica,woordgebruiktao_adv (C)
129
j
bijwoord,gepastheid,grammatica,stijl,woordvolgorde
Woordsoort,Woord of woordcombinatie,Hoofdrubriek,Subrubriek,Woordgroep of zin
Hoofdrubriek:grammatica;Subrubriek:stijl;Woord of woordcombinatie:gepastheid;Woordgroep of zin:woordvolgorde;Woordsoort:bijwoord
01 January 2004
14 June 2016