Beslissen / besluiten

Beslissen / besluiten

Vraag

Mag je beslissen en besluiten door elkaar gebruiken in een zin als: We moeten over die netelige kwestie morgenavond toch eindelijk iets beslissen/besluiten?

Antwoord

Ja, maar er is wel sprake van een accentverschil. Bij het gebruik van beslissen ligt de nadruk op het doorhakken van een knoop, zodat aan bestaande onzekerheid een einde gemaakt wordt; bij besluiten ligt het accent op na rijp beraad komen tot een keuze tussen alternatieven.

Toelichting

De oorspronkelijke betekenissen van besluiten zijn: (a) ‘in zich bevatten’ en (b) ‘beëindigen’. Denk bijvoorbeeld aan:

(1) Die interpretatie zit in deze theorie al besloten.

(2) De bijeenkomst werd besloten met het zingen van het Wilhelmus.

Daarvan afgeleid zijn de betekenissen: (c) ‘concluderen’ en (d) ‘na beraadslaging tot een beslissing komen’.

Het werkwoord beslissen betekent: (a) ‘de discussie beëindigen door het nemen van een besluit’, (b) ‘een doorslaggevende stem hebben’ en (c) ‘de uitslag vaststellen’.

De betekenissen (d) van besluiten en (a) van beslissen overlappen elkaar in hoge mate.

Voorbeelden van de betekenissen (b) en (c) van beslissen:

(3) Uiteindelijk beslist de jury.

(4) De examencommissie zal morgen beslissen wie er geslaagd zijn en wie niet.

Zie ook

Behelzen / bevatten
Beschikkingen / bepalingen
Beslissen te / besluiten te
Beslissing maken / nemen

Naslagwerken

Grote Van Dale (2005); Van Dale Hedendaags Nederlands (2006); Verschueren (1996); Wolters-Koenen (1996); Kramers (1996)

correctheid en betekenis,werkwoord,woordgebruiktao_adv (C)
104
j
betekenis,correctheid,werkwoord,woordgebruik
Woord of woordcombinatie,Woordsoort,Hoofdrubriek
Hoofdrubriek:woordgebruik;Woord of woordcombinatie:betekenis,correctheid;Woordsoort:werkwoord
01 January 2004
09 December 2020