Allesbehalve / alles behalve

Allesbehalve / alles behalve

Vraag

Is het allesbehalve of alles behalve?

Antwoord

Dat hangt af van de betekenis en de uitspraak.

alles behalve = ‘alles, met uitzondering van’

allesbehalve = ‘absoluut niet’

Bij een uitspraak met een zekere pauze tussen beide delen schrijven we de woorden los; bij een uitspraak zonder pauze schrijven we ze aan elkaar.

Toelichting

Enkele voorbeelden:

(1) Gelezen had ze echt alles, behalve dat ene boek waar de examinator naar vroeg.

(2) Ze is allesbehalve een kei op het gebied van de exacte vakken.

Zie ook

Andere betekenis – anders geschreven (Leidraad 6.10)

Al weer / alweer
Allang / al lang
Als ook / alsook
Evengoed / even goed
Hoelang / hoe lang
Hoever / hoe ver
Nietwaar / niet waar
Te kort / tekort, te veel / teveel, te goed / tegoed
Ten slotte / tenslotte, ten minste / tenminste, ten einde / teneinde
Weleens / wel eens
Zo juist / zojuist, zo maar / zomaar
Zolang / zo lang
Zo veel / zoveel
Zover / zo ver
Zomin / zo min

Naslagwerken

Grote Van Dale (2005); Woordenlijst (2015)

aaneen of los,bijwoord,samenstellingen,spelling,grammaticatao_adv (C)
1376
j
aaneen,bijwoord,samenstelling,spelling
Subrubriek,Woordsoort,Woordvorm,Hoofdrubriek
Hoofdrubriek:spelling;Subrubriek:aaneen;Woordsoort:bijwoord;Woordvorm:samenstelling
08 May 2008
13 November 2015