Ad. / ad

Ad. / ad

Vraag

Komt er een punt na ad, bijvoorbeeld in opmerkingen ad./ad punt 1?

Antwoord

Nee. Ad is geen afkorting, maar een aan het Latijn ontleend voorzetsel.

Toelichting

Het Latijnse voorzetsel ad wordt in het Nederlands onder meer gebruikt in de betekenis ‘bij’. Dit gebruik is goeddeels beperkt tot geschreven taal. Opmerkingen bij een tekst die uit genummerde paragrafen bestaat (bijvoorbeeld verslagen van vergaderingen), worden vaak op de volgende wijze gepresenteerd: ad 1:…, ad 2:… enzovoort.

Door onbekendheid met de oorsprong van dit voorzetsel wordt ad soms opgevat als een afkorting. Dat is misschien mede toe te schrijven aan het feit dat het in veel gevallen gaat om ambtelijke of ambtelijk getinte teksten (notulen, notities en dergelijke), waarin veel afkortingen voorkomen.

Zie ook

Afkortingen (Leidraad 17.1)
Afkortingen: gebruik (algemeen)

Ad / à € 50,-
Afkortingen van de dagen van de week
Afkortingen van de namen van de maanden
Cm. / cm, kg. / kg
J.l. / jl.

Naslagwerken

Woordenlijst (2015); Voorzetselwijzer (1997), p. 54

afkortingen,het juiste voorzetsel,spelling,woordgebruiktao_adv (C)
22
j
afkortingen,afkortingspunt,spelling,voorzetsel,vreemde_woorden
Subrubriek,Woordteken,Hoofdrubriek,Woordsoort
Hoofdrubriek:spelling;Subrubriek:afkortingen,vreemde_woorden;Woordsoort:voorzetsel;Woordteken:afkortingspunt
01 January 2004
20 November 2017