A la cartevakantie / à-la-cartevakantie

A la cartevakantie / à-la-cartevakantie

Vraag

Wat is de juiste spelling: à la cartevakantie of à-la-cartevakantie?

Antwoord

De juiste schrijfwijze is à-la-cartevakantie.

Toelichting

Uitheemse woordgroepen spellen we op dezelfde manier als in de taal van herkomst: a capella, in vitro, eau de cologne, ad hoc, tête-à-tête, à la carte enzovoort.

In samenstellingen met uitheemse woordgroepen zetten we een streepje tussen de delen van de woordgroep, ook als de woordgroep buiten de samenstellingen los wordt geschreven. Het rechterdeel van de samenstelling wordt aan het laatste deel van de woordgroep vast geschreven. Voorbeelden: a-capellakoor, ad-hocbeslissing, art-nouveaugebouw, haute-couturecollectie, à-la-cartevakantie. Om de leesbaarheid van de samenstelling te vergroten, kunnen we eventueel een extra koppelteken toevoegen tussen het laatste deel van de uitheemse woordgroep en de rest van de samenstelling: a-capella-koor, ad-hoc-beslissing, à-la-carte-vakantie.

Deze regel is niet van toepassing op samenstellingen met een Engelse woordgroep, zoals onlineverbinding en sciencefictionfiguur.

Zie ook

Samenstelling en afleiding aaneen (Leidraad 6.2)
Woordgroep in samenstelling (Leidraad 6.7)

Doe(-)het(-)zelf(-)zaak

Naslagwerken

Woordenlijst (2015)

aaneen of los,koppelteken,samenstellingen,zelfstandig naamwoord,spelling,grammaticatao_adv (C)
1283
j
aaneen,koppelteken,samenstelling,spelling,vreemde_woorden,zelfstandig_naamwoord
Subrubriek,Woordteken,Woordvorm,Hoofdrubriek,Woordsoort
Hoofdrubriek:spelling;Subrubriek:aaneen,vreemde_woorden;Woordsoort:zelfstandig_naamwoord;Woordteken:koppelteken;Woordvorm:samenstelling
15 December 2006
13 November 2015