Officiële spelling Nederlandse Taalunie

Zichtrekening / lopende rekening / (bank)rekening

Vraag

Wat is de correcte benaming voor een rekening die een particulier opent bij een financiële instelling om zijn dagelijkse betalingen uit te voeren?

Antwoord

Standaardtaal in het hele taalgebied is bankrekening of kortweg rekening. Om een duidelijk onderscheid te maken met een spaar- of depositorekening komt ook lopende rekening voor. In de standaardtaal in België is zichtrekening een gangbare benaming; in de standaardtaal in Nederland noemt men een dergelijke rekening onder meer een betaalrekening of een rekening-courant.

Toelichting

Een rekening bij een bank waarop de dagelijkse inkomsten en uitgaven plaatsvinden, wordt in het algemeen een bankrekening of kortweg rekening genoemd.

(1) Het verschuldigde bedrag dient uiterlijk op 9 december op onze bankrekening bijgeschreven te zijn.

(2) Soms is het belangrijk dat je exact weet hoeveel er op je rekening staat en of je salaris wel is overgeboekt.

Om een duidelijk onderscheid te maken met een spaar- of depositorekening bestaat in de standaardtaal ook lopende rekening.

(3) Het saldo op zijn lopende rekening schommelt altijd rond nul.

(4) De belastinginspecteur vroeg de afschriften van zijn lopende rekening op en kwam tot een rampzalige conclusie.

Voor een lopende rekening bij de (bank van de) post gebruikt men postrekening of (in Nederland gewoonlijk) girorekening.

(5) Eurogiro biedt aan veertig miljoen houders van een postrekening een zeer concurrentieel internationaal betaalnetwerk.

(6) 'Kunt u dat bedrag op mijn girorekening storten alstublieft?' [standaardtaal in Nederland]

Standaardtaal in Nederland zijn, behalve girorekening, ook rekening-courant en betaalrekening.

(7) Met een druk op de toets weet u onmiddellijk hoeveel er nog op uw betaalrekening staat. [standaardtaal in Nederland]

(8) Hebt u een betaalkaart, dan vindt u de specificatie op het bankafschrift van uw rekening-courant. [standaardtaal in Nederland]

In de standaardtaal in België wordt veelvuldig zichtrekening gebruikt.

(9) Open vandaag nog een KB-zichtrekening. [standaardtaal in België]

(10) Ik heb er geen idee van hoeveel er op dit ogenblik op mijn zichtrekening staat. [standaardtaal in België]

Bijzonderheid

De term rekening-courant wordt door bankinstellingen ook gebruikt voor rekeningen van vennootschappen (of in juridische context). In deze betekenis is rekening-courant standaardtaal in het hele taalgebied.

Een lopende rekening is in de betekenis van rekening-courant niet gangbaar in de (Nederlandse) bankwereld. Met de term lopende rekening verwijst men in het algemeen naar een rekening die nog niet is afgesloten of nog niet betaald is, meestal bij particulieren. In de strikt economische betekenis is een lopende rekening echter het deel van de betalingsbalans dat betrekking heeft op de goederen- en dienstenuitwisseling.

Zie ook

Zicht / gezicht (op het eerste -)
Zichtkaart / postkaart / ansicht(je) / prentbriefkaart / ansichtkaart / kaartje

Bronnen

Zwijgers, T. (1995). Prisma Woordenboek Bankzaken, Utrecht: Spectrum.

Naslagwerken

 

zichtrekening

lopende rekening

Grote Van Dale (2005)

2 (alg.Belg.N.) rekening-courant

[bij lopend] een lopende rekening, die niet is afgesloten

Van Dale Hedendaags Nederlands (2006)

1 (Belg.) rekening-courant

-

Verschueren (1996)

2. [Fr.] Z.N. Pur. rekening-courant

[bij lopend] -e rekening, nog niet afgesloten rekening, rekening-courant

Koenen (2006)

(Belg) lopende rekening, bijv. tussen een particulier en een bankier, waarin credit en debet geregeld worden opgetekend; in Ned rekening-courant

-

Kramers (2000)

-

[bij lopend] een lopende rekening nog niet vereffende rekening, rekening-courant

Woordenboek correct taalgebruik (2004), p. 327

[wordt afgekeurd] rekening-courant, lopende rekening

-

Vlaams-Nederlands woordenboek (2003)

rekening-courant

-