Officiële spelling Nederlandse Taalunie

Risico van / op inbraak

Vraag

Wat is correct: Er is geen risico op inbraak of Er is geen risico van inbraak?

Antwoord

Beide zinnen zijn correct, maar het voorzetsel op is het meest gebruikelijk.

Toelichting

Risico betekent 'gevaar, gevaarlijke kans' en wordt vaak zonder voorzetsel gebruikt.

(1) Als u geen risico wilt lopen, moet u een boekhouder in de arm nemen.

(2) Het risico bestaat dat ze er met de buit vandoor zijn.

In combinatie met een zelfstandig naamwoord is zowel risico op als risico van correct. Hoewel de meeste naslagwerken risico op niet vermelden, is op wel degelijk het meest gebruikelijke voorzetsel bij risico. In de 14de druk van de Grote Van Dale (2005) is deze combinatie voor het eerst opgenomen.

(3) Bent u 45 jaar of ouder? Dan hebt u misschien een verhoogd risico op diabetes.

(4) Volgens dat onderzoek vermindert soja het risico op osteoporose.

(5) Er is geen risico van inbraak.

Ook de verbinding het risico lopen kan met op of met van gecombineerd worden als er een zelfstandig naamwoord op volgt.

(6) Zuid-Europese landen zoals Spanje en Portugal lopen het risico op bosbranden.

(7) De eerste minister wil geenszins het risico lopen van politieke instabiliteit.

(8) We lopen het risico op een boete.

In combinatie met een beknopte bijzin met te + infinitief is alleen het voorzetsel van correct. Van kan in zulke combinaties ook weggelaten worden.

(9) Het risico (van) niet erkend te zijn, is erg groot.

(10) We kunnen het risico niet lopen (van) een boete te krijgen.

Bijzonderheid

Andere gebruikelijke vaste combinaties met risico zijn op eigen risico en voor eigen risico. Ook een risico dragen, een risico nemen en een risico geven op zijn gangbare combinaties.

Zie ook

Aanvraag om / van / voor / tot
Analogie (naar - met / van)
Garantie van / op / voor
Inleiding bij / op / over / tot
Scala van / aan artikelen
Tempo / snelheid (tegen / aan / in / met een -)

Naslagwerken

risico
Grote Van Dale (2005) 1 gevaar voor schade of verlies, de gevaarlijke of kwade kans of kansen die zich bij iets voordoen (…) het risico lopen (van) … die kans hebben (…) een risico op -
Van Dale Hedendaags Nederlands (2006) 1 gevaar voor schade of verlies (…) het risico1 lopen (achter te raken)
Koenen (2006) gevaarlijke kans, gevaar van schade of verlies: ~ lopen; het ~ is voor jou; op eigen ~;
Kramers (2000) gevaar voor schade of verlies; de kwade kansen die zich bij iets voordoen; geen ~ nemen alle gevaar vermijden
Prisma Voorzetsels (2005), p. 189 GEVAAR, met van (iets): het risico van schade is niet denkbeeldig