Rijstenpap / rijstepap

Rijstenpap / rijstepap

Vraag

Wat is de correcte spelling: rijstenpap of rijstepap?

Antwoord

Correct is: rijstepap.

Toelichting

Rijstepap is een samenstelling van de woorden rijst en pap. Tussen beide woorden horen we de tussenklank [e]. We schrijven geen tussen-n, omdat het woord rijst in principe geen meervoud heeft.

Vergelijkbare samenstellingen, waarbij we een tussenklank [e] horen en waarbij het eerste deel in het gewone gebruik geen meervoud heeft, zijn snottebel, gerstenat, rijstebrij.

In bepaalde contexten kunnen woorden als rijst en gerst wel een meervoudsvorm krijgen. Bijvoorbeeld: verschillende gersten (‘verschillende vari√ęteiten gerst’).

Zie ook

Samenstelling met tussenletters -e- of -en- (Leidraad 8)
Drie gevallen waarin we de hoofdregel niet toepassen (Leidraad 8.2)
Tussenklanken in samenstellingen van zelfstandige naamwoorden (algemeen)

Groententaart / groentetaart

Naslagwerken

Grote Van Dale (2005); Technische Handleiding (2009), p. 13, 72; Woordenlijst (2015)

samenstellingen,tussen-n en tussen-s,grammatica,spellingtao_adv (C)
1533
j
samenstelling,spelling,tussenklanken
Woordvorm,Hoofdrubriek,Subrubriek
Hoofdrubriek:spelling;Subrubriek:tussenklanken;Woordvorm:samenstelling
06 June 2011
20 November 2017