Officiële spelling Nederlandse Taalunie

Veelgehoord (trappen van vergelijking)

Vraag

Wat zijn de vergrotende en overtreffende trap van veelgehoord: veelgehoorder en veelgehoordst of meer gehoord en meest gehoord?

Antwoord

De vergrotende trap is meer gehoord, de overtreffende trap is meest gehoord.

Toelichting

Veelgehoord is een samenstelling van het bijwoord veel en het voltooid deelwoord gehoord. De betekenis van het bijvoeglijk naamwoord veelgehoord gaat rechtstreeks terug op de betekenis van de samenstellende delen. Veelgehoord is letterlijk iets wat 'veel gehoord' wordt.

Aan een samengesteld bijvoeglijk naamwoord als veelgehoord kunnen niet goed de uitgangen -er en -st worden toegevoegd om de trappen van vergelijking te vormen: veelgehoorder en veelgehoordst zijn ongebruikelijke vormen. De vergrotende trap wordt bij voorkeur gevormd met meer, en de overtreffende trap met meest plus het tweede deel van de samenstelling: meer gehoord, meest gehoord. In de meeste gevallen worden meer en meest los van het voltooid deelwoord geschreven.

(1) Dat de kwaliteit goed is, is een meer gehoorde reactie.

(2) Het meest gehoorde argument is 'geen tijd'.

Hetzelfde geldt voor andere samenstellingen van veel en een voltooid of tegenwoordig deelwoord, zoals veelgelezen, veelgeprezen, veelbekeken, veelbeluisterd, en veelgesteld.

(3) Is horror een meer gelezen genre dan sciencefiction?

(4) Een van de meest geprezen films van het jaar is La La Land.

(5) Hij heeft een meer bekeken Youtubekanaal dan menig andere professor.

De vergrotende trappen met meer en de overtreffende trappen met meest worden alleen aaneengeschreven als de combinatie erg frequent gebruikt wordt. Voorbeelden: meergenoemd, meestbegunstigd, meestgelezen, meestgesteld. In de meeste gevallen worden ze los geschreven: meest gegroeide, meer gebruikt. Sluitende regels zijn hiervoor niet te geven. Daarom zullen naslagwerken vaak uitkomst moeten bieden of naast los schrijven ook aaneenschrijven mogelijk is.

(6a) De meestgestelde vragen zijn spellingvragen.

(6b) De meest gestelde vragen zijn spellingvragen.

(7a) Ze richten zich momenteel op de meestgehoorde kritiek.

(7b) Ze richten zich momenteel op de meest gehoorde kritiek.

Zie ook

Omschreven trappen van vergelijking (algemeen)
Trappen van vergelijking van samengestelde bijvoeglijke naamwoorden (algemeen)

Diepgaand (trappen van vergelijking)
Jong gehuwd stel / jonggehuwd stel
Levendgeboren / levend geboren
Rekeninghoudend / rekening houdend
Thuis wonende ouderen / thuiswonende ouderen
Veelbelovend (trappen van vergelijking)
Veel gebruikt / veelgebruikt
Ver(re)gaand (trappen van vergelijking)

Naslagwerken

Woordenlijst (2015); Grote Van Dale (2015); Van Dale Hedendaags Nederlands (2008); Prisma Handwoordenboek Nederlands (2014); ANS (1997), p. 415 of online via de E-ANS