Officiële spelling Nederlandse Taalunie

Dubbelepunt / dubbele punt

Vraag

Wat is correct: dubbelepunt of dubbele punt?

Antwoord

Beide schrijfwijzen zijn correct.

Toelichting

De combinatie van dubbele en punt kan als een woordgroep óf als een samenstelling worden opgevat.

Dubbele punt is van oorsprong een woordgroep. Het is een combinatie van een bijvoeglijk naamwoord (dubbele) en een zelfstandig naamwoord (punt). In de uitspraak krijgt zowel dubbele als punt een klemtoon: dúbbele púnt. Vergelijkbare woordgroepen zijn dubbele whisky, rode pen en grote man.

Door veelvuldig gebruik groeien sommige vaste woordgroepen aan elkaar. Ze vormen dan een samenstelling. Ook dubbelepunt wordt vaak als een samenstelling opgevat. De samenstelling krijgt maar één hoofdklemtoon: dubbelepúnt.

Vergelijkbare voorbeelden zijn halfjaar / half jaar en halfuur / half uur.

Bijzonderheid

Naast dubbelepunt en dubbele punt is ook de samenstelling dubbelpunt correct.

Zie ook

Woordgroep los (Leidraad 6.1)
Samenstelling en afleiding aaneen (Leidraad 6.2)
Woordgroep of samenstelling? (Leidraad 6.8)

Hoofdletter na dubbele punt
Linker hand / linkerhand, rechter hand / rechterhand
Platte kaas / plattekaas
Rubber bootje / rubberbootje

Naslagwerken

ANS (1997), p. 689-690 of online via de E-ANS; Grote Van Dale (2005); Taalboek Nederlands (2003), p. 377; Woordenlijst (2005)