Officiële spelling Nederlandse Taalunie

Bloem: bloempje / bloemetje

Vraag

Wat is de verkleinvorm van bloem: bloempje of bloemetje?

Antwoord

Beide vormen zijn correct, maar in sommige gevallen is alleen bloemetje mogelijk. Zo spreken we van bloemetjesbehang en bloemetjesjurk (niet van bloempjesbehang en bloempjesjurk). En ook in bepaalde uitdrukkingen komt alleen bloemetje voor, bijvoorbeeld iemand in de bloemetjes zetten, de bloemetjes buiten zetten en over de bloemetjes en bijtjes vertellen.

Toelichting

Bloemetje heeft een extra betekenis, die bloempje niet heeft, namelijk 'boeket bloemen' (zoals in Neem vaker een bloemetje mee en Dat verdient een bloemetje).

Zie ook

Buigingetje / buiginkje

Naslagwerken

Woordenlijst (2005); Grote Van Dale (2005); Verschueren (1996); ANS (1997), p. 655 of online via de E-ANS