Officiële spelling Nederlandse Taalunie

Bij deze / bij dezen

Vraag

Luidt de formulering die veel in brieven wordt gebruikt, bij deze of bij dezen?

Antwoord

Correct is: bij dezen.

Toelichting

In ouder Nederlands volgde op het voorzetsel bij een (voor)naamwoord in een verbogen naamval. Dezen is een oude vorm voor de derde naamval enkelvoud (mannelijk en onzijdig) van het aanwijzend voornaamwoord. De naamvalsuitgang is bewaard gebleven in enkele vaste verbindingen, waaronder de veelvuldig in brieven voorkomende uitdrukking bij dezen ('door deze brief'). Wanneer men de uitdrukking wil vermijden, kan men in plaats daarvan hierbij gebruiken.

Zie ook

Vaste combinaties met naamvallen (algemeen)

Bijgaand vindt u
Bijgesloten / ingesloten / bijgevoegde / bijgaande offerte
Hierdoor / hiermee / hierbij (begin brief)
In bijlage / in de bijlage / als bijlage
Namens dezen / deze
Op de duur / op den duur
Ten deze / te dezen
Ter aller tijde / ten allen tijde / ten alle tijde / te alle tijde / te allen tijde
Van goede huize / van goeden huize, te goede trouw / te goeder trouw

Naslagwerken

ANS (1997), p. 310 of online via de E-ANS; Woordenlijst (2015)