Zeker als / zeker niet als

Zeker als / zeker niet als

Vraag

Wat is correct: Ik ga niet graag fietsen, zeker niet als het regent is of Ik ga niet graag fietsen, zeker als het regent?

Antwoord

Beide zinnen zijn correct.

Toelichting

Na een ontkenning kan de zin vervolgen met zeker niet of met zeker.

(1a) Ik ga niet graag fietsen, zeker niet als het regent.

(1b) Ik ga niet graag fietsen, zeker als het regent.

In zin (1a) is zeker niet een versterking van niet; zin (1b) is te lezen als ‘Ik ga niet graag fietsen; en ik doe dat zĂ©ker niet graag als het regent.’ In zin (1b) bevestigt zeker de voorafgaande uitspraak en de zin is te parafraseren als ‘Ik ga niet graag fietsen; en deze uitspraak geldt zeker als het regent.’

De zin met zeker niet als en die met zeker als betekenen hetzelfde.

(2a) Geld maakt niet gelukkig, zeker niet als een ander het krijgt.

(2b) Geld maakt niet gelukkig, zeker als een ander het krijgt.

(3a) De schooluren zijn niet haar favoriete momenten van de dag, zeker niet als ze wiskunde of Frans heeft.

(3b) De schooluren zijn niet haar favoriete momenten van de dag, zeker als ze wiskunde of Frans heeft.

(4a) Dierenmishandeling kan niet door de beugel, zeker niet als het gaat om dierenmishandeling om esthetische redenen.

(4b) Dierenmishandeling kan niet door de beugel, zeker als het gaat om dierenmishandeling om esthetische redenen.

Voor zinnen met vooral (niet) geldt hetzelfde als voor zeker (niet).

(5a) Geld maakt niet gelukkig, vooral niet als een ander het krijgt.

(5b) Geld maakt niet gelukkig, vooral als een ander het krijgt.

Zie ook

Evenmin als jij ga ik daar (niet) naartoe
Ontkennende vraag beantwoorden

bijwoord,correctheid en betekenis,ontkenning,samentrekking,grammatica,woordgebruiktao_adv (C)
1614
j
bijwoord,correctheid,grammatica,ontkenning,samentrekking,woordgebruik
Woordsoort,Woord of woordcombinatie,Hoofdrubriek,Woordgroep of zin
Hoofdrubriek:grammatica,woordgebruik;Woord of woordcombinatie:correctheid;Woordgroep of zin:ontkenning,samentrekking;Woordsoort:bijwoord
26 November 2012
15 July 2013