Zanikken / zaniken

Zanikken / zaniken

Vraag

Schrijf je zanikken of zaniken?

Antwoord

De juiste spelling is zaniken.

Toelichting

Werkwoorden met een korte klinker in de laatste lettergreep van de stam krijgen normaal gesproken een dubbele medeklinker in de infinitief: afstappen (de stam is afstap), bevlekken, vertikken enzovoort.

Als de stam van een werkwoord echter eindigt op onbeklemtoond -el, -em, -en, -er, -es, -et, -ig, -ik, -il, -it, dan wordt de desbetreffende klinker meestal uitgesproken als de sjwa [É™]. In dat geval krijgt de infinitief een enkele medeklinker voor de uitgang -en. Enkele voorbeelden: ratelen (de stam is ratel), ademen, regenen, bibberen, stencilen, bezigen. Twijfel ontstaat vooral bij werkwoorden waarvan de stam niet op -el, -em, -en of -er uitgaat, maar op -es of -ik. Voorbeelden daarvan zijn: hannesen, frunniken, zaniken en dergelijke.

Een uitzondering is het woord batikken. Hier wordt de i niet uitgesproken als een sjwa, maar als de korte [i]. Daarom wordt de medeklinker verdubbeld.

Zie ook

Verdubbeling van medeklinkers op het eind van een gesloten lettergreep (Leidraad 2.2)
Weergave van uitspraak (algemeen)

Castricumer / Castricummer
Dreumessen / dreumesen, havikken / haviken
Spioneren, spionnetje

Naslagwerken

Woordenlijst (2015)

uitspraak en klemtoon,klinkers en tweeklanken,medeklinkers,meervoudsvormen,werkwoord,uitspraak en klemtoon,spelling,grammatica


tao_adv (C)
927
j
klemtoon,klinkers,medeklinkers,meervoud,spelling,uitspraak,werkwoord
Subrubriek,Woordvorm,Hoofdrubriek,Woordsoort
Hoofdrubriek:spelling,uitspraak;Subrubriek:klemtoon,klinkers,medeklinkers;Woordsoort:werkwoord;Woordvorm:meervoud
01 January 2004
03 August 2020