Werken / werk

Werken / werk

Vraag

Is werken correct in de betekenis van kleinere werkzaamheden aan de weg?

Antwoord

Ja, de meervoudsvorm werken is standaardtaal in België als het om werk van geringe omvang gaat, bijvoorbeeld kleinere werkzaamheden aan de weg. Werken is standaardtaal in het hele taalgebied als het om arbeid, om een taak van grote omvang of om het oeuvre, de werkstukken van een persoon gaat.

Toelichting

In de standaardtaal wordt de enkelvoudsvorm werk gebruikt voor werk van geringere omvang: funderingswerk, stukadoorswerk, schilderwerk, opruimingswerk. Het meervoud werken is gebruikelijk voor arbeid of taken van grote omvang: havenwerken, bevloeiingswerken, graafwerken, grootscheepse werken, openbare werken.

(1) Rond het station van Leuven zijn enorme werken aan de gang.

(2) Het Nederlandse Kenniscentrum voor verkeer, vervoer en infrastructuur heeft een brochure met als titel: ‘Maatregelen/Richtlijnen/Verkeersvoorzieningen bij werken in uitvoering’.

Zeer gangbaar is ook de meervoudsvorm werkzaamheden, onder meer in samenstellingen.

(3) De parlementaire enquêtecommissie heeft haar voorbereidende werkzaamheden pas afgerond.

(4) De reddingswerkzaamheden werden stopgezet.

Het gebruik van het meervoud werken voor werk van kleinere omvang, bijvoorbeeld aan de weg, is standaardtaal in België. In Nederland wordt het meervoud werken alleen gebruikt als het om grote infrastructuurwerken gaat.

(5) Als de funderingswerken af zijn, zal ons tuinhuisje er binnen een week staan. [standaardtaal in België]

(6) De schilderwerken verlopen moeizaam, waardoor de opruimingswerken nog niet aan de orde zijn. [standaardtaal in België]

In de standaardtaal wordt werken in het hele taalgebied ook gebruikt in de betekenis van ‘werkstukken’, ‘producten van geestelijk werk’, ‘oeuvre’.

(7) Het Davidsfonds geeft alle werken van Timmermans opnieuw uit.

(8) Het geloof zonder de werken is dood.

Zie ook

Werk / dienst

Naslagwerken

Grote Van Dale (2005); Van Dale Hedendaags Nederlands (2006); Verschueren (1996); Koenen (2006); Kramers (2000); Correct Taalgebruik (2006), p. 313; Woordenboek correct taalgebruik (2004), p. 318; Taalwijzer (1998), p. 377; Stijlboek VRT (2003), p. 269; Vlaams-Nederlands woordenboek (2003)

correctheid en betekenis,enkelvoud of meervoud,meervoudsvormen,zelfstandig naamwoord,woordgebruik,grammatica,spelling


tao_adv (C)
908
j
betekenis,correctheid,enkelvoud_of_meervoud,meervoud,woordgebruik,zelfstandig_naamwoord
Woord of woordcombinatie,Woordgroep of zin,Woordvorm,Hoofdrubriek,Woordsoort
Hoofdrubriek:woordgebruik;Woord of woordcombinatie:betekenis,correctheid;Woordgroep of zin:enkelvoud_of_meervoud;Woordsoort:zelfstandig_naamwoord;Woordvorm:meervoud
01 January 2004
23 August 2013