Welke / welk / wat

Welke / welk / wat

Vraag

Wat is correct: Welke is jouw lievelingskleur?, Welk is jouw lievelingskleur? of Wat is jouw lievelingskleur?

Antwoord

Correct zijn: Welke is jouw lievelingskleur? en Wat is jouw lievelingskleur? Er is wel een verschil in gebruik.

Toelichting

Het vragend voornaamwoord wat wordt zelfstandig gebruikt. Er volgt dus geen zelfstandig naamwoord.

(1) Wat doen jullie meestal op zondag? (zelfstandig)

(2) Wat is de naam van haar dochter? (zelfstandig)

Welk(e) wordt meestal niet-zelfstandig gebruikt. Het wordt dan gevolgd door een zelfstandig naamwoord.

(3) Welk kind fietst hier voorbij? (niet-zelfstandig)

(4) Welke kleur is je lievelingskleur? (niet-zelfstandig)

Het gebruik van welk als zelfstandig vragend voornaamwoord is niet voor iedereen aanvaardbaar. In de standaardtaal kunt u welk in dit soort zinnen dus het best vermijden, en in de plaats daarvan wat gebruiken.

(5a) Welk is jouw lievelingskleur? (zelfstandig, geen standaardtaal)

(5b) Wat is jouw lievelingskleur?

Welk(e) is wél correct – en zelfs de enige juiste mogelijkheid – als datgene waarnaar wordt gevraagd al eerder (in de tekst) ter sprake is gekomen. De toegesprokene wordt gevraagd een keuze te maken uit verschillende mogelijkheden. Welk(e) lijkt in deze zinnen zelfstandig gebruikt te zijn, maar het zelfstandig naamwoord is weggelaten om herhaling te voorkomen.

(6) Ik heb drie boeken voor je gekocht. Welk (boek) wil je het eerst lezen?

(7) Op deze kleurkaart staan heel wat bruintinten. Welke (bruintint) is je lievelingskleur?

Zie ook

Welk / welke soort
Welke / wat voor

Naslagwerken

ANS (1997), p. 320 of online via de E-ANS online via de E-ANS, p. 322 of online online; Correct Taalgebruik (2006), p. 311; Grote Van Dale (2005); Taalboek Nederlands (2003), p. 184; Taalwijzer (2000), p. 373; Woordenboek correct taalgebruik (2004), p. 318

correctheid en betekenis,voornaamwoord,woordgebruik,grammaticatao_adv (C)
1318
j
correctheid,grammatica,verwijswoorden,voornaamwoord,woordgebruik
Woord of woordcombinatie,Hoofdrubriek,Subrubriek,Woordsoort
Hoofdrubriek:grammatica,woordgebruik;Subrubriek:verwijswoorden;Woord of woordcombinatie:correctheid;Woordsoort:voornaamwoord
12 February 2007
21 November 2012