Weerhouden

Weerhouden

Vraag

Is weerhouden in de betekenissen ‘in aanmerking nemen’, ‘selecteren’ of ‘rekening houden met’ correct?

Antwoord

Nee. Weerhouden wordt in die betekenissen in België wel gebruikt, maar dat gebruik is geen standaardtaal.

Toelichting

Weerhouden van betekent in de standaardtaal ‘afhouden van, terughouden, tegenhouden, beletten’.

(1) De sneeuwstorm weerhield hen ervan om de tent af te breken.

(2) Zijn ontslag zal mij er niet van weerhouden om zelf een initiatief te nemen.

In België wordt weerhouden ook wel in de volgende betekenissen gebruikt:

a. ‘in overweging nemen, rekening houden met’;

De uitdrukking de aandacht weerhouden ‘de aandacht krijgen, hebben, trekken’ sluit aan bij deze betekenis.

(3) Alle opmerkingen van het personeel bij het voorstel werden weerhouden. (in België, geen standaardtaal)

(4) Drie getuigenissen in het dossier over de Bende van Nijvel werden niet weerhouden. (in België, geen standaardtaal)

(5) Uw brief d.d. 5 januari 1999 heeft al onze aandacht weerhouden. (in België, geen standaardtaal)

b. ‘in aanmerking nemen’ of ‘in aanmerking komen’;

(6) Voor de eerste prijs werd geen enkele kandidaat weerhouden. (in België, geen standaardtaal)

(7) Uw diensttijd bij de federale ministeries wordt weerhouden bij de berekening van uw pensioen. (in België, geen standaardtaal)

c. ‘ingaan op, gevolg geven aan’, ook negatief: ’ten laste leggen’;

(8) In verband met de personeelsstop kunnen we uw aanvraag niet weerhouden. (in België, geen standaardtaal)

(9) Haar betrokkenheid bij de fraude werd niet tegen haar weerhouden. (in België, geen standaardtaal)

d. ‘kiezen, selecteren, aanwijzen, aanvaarden’;

(10) De jury heeft uiteindelijk twee winnaars weerhouden. (in België, geen standaardtaal)

(11) Ze is weerhouden om België te vertegenwoordigen op het Songfestival. (in België, geen standaardtaal)

e. ‘onthouden’;

(12) Uit het betoog van de eerste spreker heb ik het volgende weerhouden. (in België, geen standaardtaal)

f. ‘ophouden, tegenhouden’, ook: ‘verhinderd zijn’;

(13) Hij deed zijn best om zijn tranen te weerhouden. (in België, geen standaardtaal)

(14) De trein werd weerhouden door een loslopende stier. (in België, geen standaardtaal)

(15) Voor die vergadering ben ik weerhouden. (in België, geen standaardtaal)

In al deze betekenissen is weerhouden in Nederland onbekend en ook in België behoort weerhouden in die betekenissen niet tot de standaardtaal. Als weerhouden wordt gebruikt in betekenissen a t/m e kan bij een Nederlandse taalgebruiker zelfs de indruk ontstaan dat de Belgische spreker het tegenovergestelde bedoelt. Zo betekent de zin De jury heeft twee kandidaten weerhouden voor Nederlanders juist dat twee kandidaten niet in aanmerking kwamen en dat kan tot verwarring leiden.

Zie ook

Aanduiden / aanstellen / aanwijzen

Bronnen

Taalbeheersing in de Praktijk (1990), nr. 1, 15.

Naslagwerken

Grote Van Dale (2005); Van Dale Hedendaags Nederlands (2006); Verschueren (1996); Koenen (2006); Kramers (2000); Correct Taalgebruik (2006), p. 310; Woordenboek correct taalgebruik (2004), p. 316; Taalwijzer (1998), p. 374; Stijlboek VRT (2003), p. 268; Vlaams-Nederlands woordenboek (2003)

correctheid en betekenis,samenstellingen,werkwoord,woordgebruik,grammaticatao_adv (C)
900
j
betekenis,correctheid,samenstelling,werkwoord,woordgebruik
Woord of woordcombinatie,Woordvorm,Woordsoort,Hoofdrubriek
Hoofdrubriek:woordgebruik;Woord of woordcombinatie:betekenis,correctheid;Woordsoort:werkwoord;Woordvorm:samenstelling
01 January 2004
07 April 2017