Hen / hun (we zijn – verregaand tegemoetgekomen)

Hen / hun (we zijn – verregaand tegemoetgekomen)

Vraag

Moet hen of hun gebruikt worden bij tegemoetkomen?

Antwoord

Volgens de strikte regel hoort bij het werkwoord tegemoetkomen de vorm hun van het persoonlijk voornaamwoord. Er is immers sprake van een soort meewerkend voorwerp. Correct is dus: We zijn hun verregaand tegemoetgekomen.

Toelichting

De traditionele schoolregel maakt voor het gebruik van hen en hun een onderscheid naargelang van de zinsdeelfunctie: hen als het een lijdend voorwerp betreft en na een voorzetsel, hun in andere gevallen. Tegemoetkomen (in de figuurlijke betekenis ‘welwillend bejegenen, helpen’) krijgt als werkwoord uit de groep die een vorm van overdragen van iets aan iemand uitdrukt, een meewerkend voorwerp bij zich. Het bijzondere aan tegemoetkomen is dat een lijdend voorwerp daarbij niet aanwezig is. Is het meewerkend voorwerp bij tegemoetkomen een persoonlijk voornaamwoord, dan is de vorm daarvan dus hun.

Ook in de letterlijke betekenis ‘zich naar iemand of iets toe bewegen’ kan het voorwerp bij tegemoetkomen als een soort meewerkend voorwerp opgevat worden, zodat hier eveneens hun optreedt, bijvoorbeeld Een lange colonne tanks kwam hun tegemoet. Hetzelfde geldt voor andere met tegemoet samengestelde werkwoorden, bijvoorbeeld We hadden afgesproken hun een stukje tegemoet te fietsen.

Zie ook

Hen / hun (algemeen)

Hen / hun (dat maakt – niet uit)
Hen / hun (de laatste maanden zijn – de vreselijkste dingen overkomen)
Hun / hen (het interesseert -)
Hen / hun (het ontgaat -)
Hen / hun (het verbaast -)
Hen / hun (ik heb – gemaild)
Hen / hun (ik heb – op de vingers getikt)
Hen, hun / ze (verwijzing naar personen)
Tegemoetkomen in / aan

Naslagwerken

ANS (1997), p. 247-248 of online via de E-ANS online via de E-ANS en p. 1161 of of online online; Correct Taalgebruik (1997), p. 85; Handboek Verzorgd Nederlands (1996), p. 211;Schrijfwijzer (1995), pp. 122-123; Taalboek Nederlands (1997), pp. 162-163; Taalwijzer (1989), pp. 170-171; WNT i.v. gemoet.

correctheid en betekenis,voornaamwoord,werkwoord,woordgebruik,grammaticatao_adv (C)
373
j
correctheid,uitdrukkingen,verwijswoorden,voornaamwoord,werkwoord,woordgebruik
Woord of woordcombinatie,Subrubriek,Woordsoort,Hoofdrubriek
Hoofdrubriek:woordgebruik;Subrubriek:uitdrukkingen,verwijswoorden;Woord of woordcombinatie:correctheid;Woordsoort:voornaamwoord,werkwoord
01 January 2004
04 December 2018