Vragen / verzoeken

Vragen / verzoeken

Vraag

Is het correct om vragen in plaats van verzoeken te gebruiken in een zin als Ik verzoek/vraag hem mee te gaan?

Antwoord

Ja, vooral in gesproken taal is vragen in zinnen als deze gebruikelijker dan het formelere verzoeken.

Toelichting

De hoofdbetekenis van vragen is ‘zich tot iemand richten met woorden waarop een reactie of antwoord wordt verwacht, ter informatie, bevestiging of ontkenning’. Vragen kan zowel overgankelijk (met lijdend voorwerp of bijzin) als onovergankelijk (met een vast voorzetsel) worden gebruikt. Voorbeelden:

(1) Hij vraagt me iets. (overgankelijk; iets = lijdend voorwerp)

(2) Hij vraagt me hoe ik het wil hebben. (overgankelijk; hoe ik het wil hebben = lijdend-voorwerpszin)

(3) Hij vraagt naar de bekende weg. (onovergankelijk; naar de bekende weg = voorzetselvoorwerp)

(4) Hij vraagt om raad. (onovergankelijk; om raad = voorzetselvoorwerp)

De hoofdbetekenis van verzoeken is ‘zich tot iemand richten teneinde hem of haar ertoe te bewegen iets te doen of na te laten’. Verzoeken wordt meestal overgankelijk gebruikt (doorgaans met een beknopte bijzin), maar kan net als vragen ook wel met een voorzetselgroep worden gecombineerd. Voorbeelden:

(5) Hij verzoekt een gunst. (overgankelijk; een gunst = lijdend voorwerp; weinig gebruikelijk)

(6) Hij verzoekt mij hem te helpen. (overgankelijk; hem te helpen = beknopte lijdend-voorwerpszin)

(7) Hij verzoekt mij om hulp. (onovergankelijk; om hulp = voorzetselvoorwerp)

In de meeste gevallen kan in plaats van het formelere verzoeken ook vragen zonder betekenisverschil worden gebruikt. Je kunt dus zowel iemand vragen of hij iets wil doen als iemand verzoeken iets te doen, maar je kunt iemand ook vragen iets te doen.

Zie ook

Op vraag van / op verzoek van
Zich bevragen / te bevragen

Naslagwerken

WNT; Grote Van Dale (2005); Wolters-Koenen (1996); Kramers (1996); ABN-gids (1996), p. 341

correctheid en betekenis,woordkeuze en stijl,werkwoord,woordgebruiktao_adv (C)
885
j
betekenis,correctheid,gepastheid,grammatica,stijl,werkwoord,woordgebruik
Woord of woordcombinatie,Hoofdrubriek,Subrubriek,Woordsoort
Hoofdrubriek:grammatica,woordgebruik;Subrubriek:stijl;Woord of woordcombinatie:betekenis,correctheid,gepastheid;Woordsoort:werkwoord
01 January 2004
12 December 2017