Voorwaarden / omstandigheden

Voorwaarden / omstandigheden

Vraag

Zijn voorwaarden en omstandigheden synoniemen?

Antwoord

Nee. Voorwaarden zijn eisen waaraan voldaan moet worden. Omstandigheden zijn al of niet tijdelijke situaties die ergens verband mee houden.

Toelichting

Voorwaarden zijn vooraf gestelde beperkende bepalingen. Het kan van de vervulling van die bepalingen afhangen of iemand zich tot iets bereid verklaart, of iets mogelijk is of plaats kan hebben. Een synoniem is conditie.

(1) Een belachelijk laag salaris en een aanstelling voor één jaar? Nee, onder die voorwaarden kan ik niet werken.

Omstandigheden gaan de handeling niet vooraf, maar vergezellen de handeling of het voorval of gaan ermee gepaard. Het gaat om de toestand waarin iemand verkeert.

(2) Ik kan echt niet werken onder deze omstandigheden. Er is hier veel te veel lawaai en de verstandhouding op kantoor is ook niet je dat.

De arbeidsvoorwaarden zijn de voorwaarden waarop werkgever en werknemer over het verrichten van arbeid overeenstemming hebben bereikt. De arbeidsomstandigheden hebben betrekking op de situatie waarin de arbeid wordt verricht.

(3) De arbeidsomstandigheden kunnen gunstig, gevaarlijk, ongezond zijn.

(4) Over de arbeidsomstandigheden is in de arbeidsvoorwaarden niet veel vastgelegd.

Zie ook

Voorwaarden (in / op / onder / tegen deze -)

Naslagwerken

Grote Van Dale (2005); Van Dale Hedendaags Nederlands (1996); Verschueren (1996); Koenen (1999); Kramers (1998); Correct Taalgebruik (1997), p. 238-239; Woordenboek correct taalgebruik (1994), p. 342; ABN-gids (1996), p. 348; Taalwijzer (1998), p. 365

afleidingen,correctheid en betekenis,meervoudsvormen,zelfstandig naamwoord,grammatica,woordgebruik,spelling


tao_adv (C)
1000
j
afleiding,betekenis,meervoud,woordgebruik,zelfstandig_naamwoord
Woordvorm,Woord of woordcombinatie,Hoofdrubriek,Woordsoort
Hoofdrubriek:woordgebruik;Woord of woordcombinatie:betekenis;Woordsoort:zelfstandig_naamwoord;Woordvorm:afleiding,meervoud
01 January 2004
12 February 2018