Voorrang van rechts / rechts heeft voorrang

Voorrang van rechts / rechts heeft voorrang

Vraag

Is voorrang van rechts correct?

Antwoord

Ja, voorrang van rechts is standaardtaal.

Toelichting

Voorrang van rechts betekent dat men op een kruispunt voertuigen die van rechts komen, moet laten voorgaan.

(1) Op dit kruispunt geldt voorrang van rechts.

In de standaardtaal in Nederland gebruikt men naast voorrang van rechts ook wel de uitdrukking rechts heeft voorrang.

(2) Rechts heeft voorrang geldt in Nederland ook nog nadat een voertuig gestopt is. [standaardtaal in Nederland]

Hoewel sommigen voorrang van rechts afkeuren, wordt deze uitdrukking in het hele taalgebied gebruikt. Er is dus geen bezwaar tegen. Een aantal taaladviesboekjes vervangt voorrang van rechts door voorrang rechts. Die uitdrukking wordt echter in het hele taalgebied zo weinig gebruikt dat ze niet als standaardtaal te beschouwen is.

(3) Het is verboden links in te halen op alle kruispunten waar voorrang rechts geldt. (weinig gebruikt, geen standaardtaal)

Zie ook

Rondpunt / rotonde

Naslagwerken

Grote Van Dale (2005); Verschueren (1996); Koenen (2006); Correct Taalgebruik (2006), p. 302; Woordenboek correct taalgebruik (2004), p. 340; Taalwijzer (1998), p. 364

correctheid en betekenis,woordgebruiktao_adv (C)
880
j
correctheid,uitdrukkingen,woordgebruik
Woord of woordcombinatie,Subrubriek,Hoofdrubriek
Hoofdrubriek:woordgebruik;Subrubriek:uitdrukkingen;Woord of woordcombinatie:correctheid
01 January 2004
14 June 2016