Vooropzeg / opzegging

Vooropzeg / opzegging

Vraag

Is vooropzeg correct?

Antwoord

Nee, vooropzeg is geen standaardtaal. Standaardtaal zijn opzegging, opzeggingstermijn of opzegtermijn.

Toelichting

Vooropzeg komt in België voor in twee betekenissen. Het betekent zowel de mededeling dat een van de partijen een bestaande overeenkomst (huur, dienstverband) wenst te beëindigen als de duur die bij een opzegging in acht moet worden genomen. Ook opzeg wordt in deze betekenissen gebruikt in België. Geen van beide is evenwel standaardtaal.

(1) Het schijnt dat ze hun opzeg hebben gekregen. (in België, geen standaardtaal)

(2) De werknemers kunnen na een vooropzeg van dertig dagen ontslagen worden. (in België, geen standaardtaal)

(3) De opzeg gaat pas in op de maandag die volgt op de week waarin de opzeg werd gegeven. (in België, geen standaardtaal)

In de standaardtaal spreekt men respectievelijk van de opzegging en de opzegtermijn of de opzeggingstermijn.

(4) Het contract eindigt met een opzegging van drie maanden.

(5) De opzegtermijn bedraagt drie maanden.

Bronnen

J. Van Haver, Correcte Rechtstaal. Kleine gids voor goed taalgebruik in recht en bestuur, 2e druk, Brussel, Juridische uitgaven H. Swinnen, 1987, p. 179.

Naslagwerken

Grote Van Dale (2005); Van Dale Hedendaags Nederlands (2006); Verschueren (1996); Kramers (2000); Correct Taalgebruik (2006), p. 300; Woordenboek correct taalgebruik (2004), p.309; Taalwijzer (1998), p. 248; Stijlboek VRT (2003), p. 262; Sociaalrechtelijk woordenboek (1977); Vlaams-Nederlands woordenboek (2003)

afleidingen,correctheid en betekenis,samenstellingen,zelfstandig naamwoord,grammatica,woordgebruiktao_adv (C)
879
j
afleiding,correctheid,samenstelling,woordgebruik,zelfstandig_naamwoord
Woordvorm,Woord of woordcombinatie,Hoofdrubriek,Woordsoort
Hoofdrubriek:woordgebruik;Woord of woordcombinatie:correctheid;Woordsoort:zelfstandig_naamwoord;Woordvorm:afleiding,samenstelling
01 January 2004
23 August 2013