Vlaamse Rand, Brusselse Rand, de Rand (hoofdletters?)

Vlaamse Rand, Brusselse Rand, de Rand (hoofdletters?)

Vraag

Schrijven we (de) Vlaamse Rand, (de) Brusselse Rand of kortweg de Rand met hoofdletters als bedoeld wordt ‘de Vlaamse gemeenten die als een ring rond het Brusselse Gewest liggen’?

Antwoord

Ja, in die betekenis schrijven we (de) Vlaamse Rand, (de) Brusselse Rand en de Rand met hoofdletters.

Toelichting

Aardrijkskundige namen schrijven we met een hoofdletter. Ze behoren namelijk tot de categorie van de eigennamen. Als benaming voor de Vlaamse gemeenten rond Brussel beschouwen we Vlaamse Rand en Brusselse Rand als aardrijkskundige namen. We schrijven die namen dus met hoofdletters.

(1) De professor formuleerde een voorstel om de verfransing in de Vlaamse Rand tegen te gaan.

(2) De provincie wil het aanbod taallessen in de Brusselse Rand beter bekendmaken.

Ook zonder de bijvoeglijke naamwoorden Vlaamse of Brusselse kan de Rand verwijzen naar de Vlaamse gemeenten rond Brussel. Rand is dan ook een aardrijkskundige naam en krijgt een hoofdletter.

(3) De taalregeling in Brussel en de Rand is erg complex.

Als rand niet verwijst naar de Vlaamse gemeenten rond Brussel, is rand geen aardrijkskundige naam. Rand is dan een soortnaam en krijgt geen hoofdletter.

(4) We logeren in een gastvrij hotel in de groene rand rond Brugge.

Zie ook

Benamingen van plaatsen, windstreken, talen, volkeren (Leidraad 16.3)

Latijns Amerika / Latijns-Amerika, Centraal Azië / Centraal-Azië
Nederlands Limburg, Belgisch Limburg / Nederlands-Limburg, Belgisch-Limburg
Noorden (in het – van het taalgebied) (hoofdletter?)
Noordoost-Vlaanderen / Noord-Oost-Vlaanderen
Randstad (hoofdletter?)
Taalkader
Vlaams Brabant / Vlaams-Brabant
Westen (het rijke -) (hoofdletter?)
Zuidpool en noordpool (hoofdletter?)
zuidwest-Den Haag / Zuidwest-Den Haag

Naslagwerken

Grote Van Dale (2005); Woordenlijst (2015)

hoofdletter of kleine letter,zelfstandig naamwoord,spelling,grammaticatao_adv (C)
1411
j
aardrijkskundige_namen,hoofdletter,spelling,zelfstandig_naamwoord
Subrubriek,Hoofdrubriek,Woordsoort
Hoofdrubriek:spelling;Subrubriek:aardrijkskundige_namen,hoofdletter;Woordsoort:zelfstandig_naamwoord
15 January 2009
26 October 2018