Vierbaansweg

Vierbaansweg

Vraag

Heeft een vierbaansweg vier rijstroken of kunnen het er ook meer zijn?

Antwoord

In het gangbare taalgebruik heeft een vierbaansweg vier rijstroken. In de vaktaal heeft een vierbaansweg vier gescheiden rijbanen die elk bestaan uit ten minste één rijstrook.

Toelichting

In de vaktaal wordt een duidelijk onderscheid gemaakt tussen een rijbaan en een rijstrook. Een rijbaan is een aaneengesloten stuk weg dat bedoeld is om door voertuigen bereden te worden. Een rijbaan kan bestaan uit meerdere rijstroken.

In de omgangstaal echter geldt dat samenstellingen met baan gebruikt worden in dezelfde betekenis als samenstellingen met strook. Daarom hanteren we in de omgangstaal de volgende begrippen:

Tweebaansweg: weg bestaande uit één rijbaan en twee rijstroken.

Driebaansweg: weg bestaande uit één rijbaan en drie rijstroken (een voor elke rijrichting en een middenstrook voor passeren en afslaan).

Vierbaansweg:

1. weg bestaande uit twee rijbanen die elk twee rijstroken bevatten;

2. weg bestaande uit één rijbaan die vier rijstroken bevat (twee voor elke rijrichting).

Zesbaansweg: (meestal) weg bestaande uit twee rijbanen die elk drie rijstroken bevatten.

Achtbaansweg: (meestal) weg bestaande uit twee rijbanen die elk vier rijstroken bevatten.

Om een en ander nog te compliceren gebruiken sommigen deze termen in een andere betekenis. Zij noemen een vierbaansweg een tweebaansweg, omdat er slechts twee banen (i.e. rijstroken) zijn in een rijrichting. Zo noemen zij een zesbaansweg een driebaansweg en een achtbaansweg een vierbaansweg. Dit gebruik is verwarrend en niet aan te raden.

Bijzonderheid

In België gebruikt men ook wel de termen tweevaksweg (en tweevaksbaan) en viervaksweg (en viervaksbaan) om een weg met respectievelijk twee en vier rijstroken aan te duiden. Wij raden dit gebruik af, omdat een strook slechts aan twee zijden begrensd is, maar een vak normaliter aan vier zijden (vergelijk: parkeervak), wat in de bedoelde betekenis niet het geval is.

Zie ook

Baan / weg
Bedding / baan
Rijbaan / rijstrook

Naslagwerken

Grote Van Dale (2005); Van Dale Hedendaags Nederlands (1996); Verschueren (1996); Wolters-Koenen (1996); Kramers (1996)

correctheid en betekenis,samenstellingen,zelfstandig naamwoord,woordgebruik,grammaticatao_adv (C)
864
j
betekenis,samenstelling,woordgebruik,zelfstandig_naamwoord
Woord of woordcombinatie,Woordvorm,Hoofdrubriek,Woordsoort
Hoofdrubriek:woordgebruik;Woord of woordcombinatie:betekenis;Woordsoort:zelfstandig_naamwoord;Woordvorm:samenstelling
01 January 2004
25 July 2012