Verenigde Naties (VN) heeft / hebben

Verenigde Naties (VN) heeft / hebben

Vraag

Wat is juist: De Verenigde Naties / De VN heeft de troepen teruggetrokken of De Verenigde Naties / De VN hebben de troepen teruggetrokken?

Antwoord

Alle varianten zijn correct. Bij Verenigde Naties is de meervoudige persoonsvorm het gebruikelijkst: De Verenigde Naties hebben de troepen teruggetrokken. Bij de afkorting VN zijn het enkelvoud en het meervoud beide gebruikelijk: De VN heeft/hebben de troepen teruggetrokken.

Toelichting

Meervoudige eigennamen die een staat, een organisatie of een bedrijf noemen, krijgen, wanneer ze als onderwerp gebruikt worden, in de regel een meervoudige persoonsvorm bij zich.

(1a) De Verenigde Naties hebben 22 maart uitgeroepen tot Wereldwaterdag.

(2a) De Verenigde Staten hebben afgelopen dinsdag ook tegengestemd.

(3a) De Staten-Generaal zijn op Prinsjesdag in verenigde vergadering bijeen.

(4a) Gedeputeerde Staten van Noord-Holland verzetten zich tegen de hervormingsplannen.

Als meer wordt gedacht aan het land, de organisatie, het bedrijf enzovoort als geheel, kan echter ook het enkelvoud worden gebruikt. Vooral bij bedrijfsnamen komt dit vaak voor. De eigennaam wordt bij bedrijfsnamen vaak niet voorafgegaan door een lidwoord.

(1b) De Verenigde Naties heeft 22 maart uitgeroepen tot Wereldwaterdag.

(2b) Na Duitsland en Japan heeft afgelopen dinsdag ook de Verenigde Staten tegengestemd.

(3b) De Staten-Generaal is op Prinsjesdag in verenigde vergadering bijeen.

(4b) Gedeputeerde Staten van Noord-Holland verzet zich tegen de hervormingsplannen.

(5) Hoogovens is in 1999 gefuseerd met de Britse sectorgenoot British Steel.

(6) Groene Hart Archieven ontstond uit een samenwerking tussen het Streekarchief Midden-Holland en het Streekarchief Rijnlands Midden.

Wordt in plaats van de volledige naam een afkorting gebruikt, dan zijn een enkelvoudige en een meervoudige persoonsvorm beide gebruikelijk.

(7) De VN zal/zullen tussenbeide komen.

(8) De VS worstelt/worstelen met economische problemen.

(9) De NS verhoogt/verhogen opnieuw de tarieven.

(10) Voor het overleg heeft/hebben GS (= Gedeputeerde Staten) de bezwaren kenbaar gemaakt.

Bij afkortingen waarvan de meervoudige betekenis niet duidelijk of niet vanzelfsprekend is, of die uit andere talen overgenomen zijn, is een enkelvoudige persoonsvorm de enige mogelijkheid.

(11) C&A heeft zowel in Belgi√ę als in Nederland diverse filialen.

(12) DAF stoot nog meer activiteiten af.

(13) IBM raakt steeds verder in de problemen.

Zie ook

Andes loopt / lopen door heel Zuid-Amerika (de -)
Burgemeester en wethouders (B en W) heeft / hebben besloten
Haar / zijn / hun (de Verenigde Staten en – bevolking)
Media schrijft / schrijven (de – )
Pietersen c.s hebben / heeft
Taliban wint / winnen terrein (de -)

Naslagwerken

ANS (1997), p. 1144 of online via de E-ANS online via de E-ANS; Schrijfwijzer (2012), p. 255-256

afkortingen,correctheid en betekenis,enkelvoud of meervoud,meervoudsvormen,werkwoord,zelfstandig naamwoord,spelling,woordgebruik,grammatica


tao_adv (C)
846
j
afkortingen,correctheid,enkelvoud_of_meervoud,grammatica,meervoud,merknamen,namen_instellingen,werkwoord,zelfstandig_naamwoord
Subrubriek,Woord of woordcombinatie,Woordgroep of zin,Hoofdrubriek,Woordvorm,Woordsoort
Hoofdrubriek:grammatica;Subrubriek:afkortingen,merknamen,namen_instellingen;Woord of woordcombinatie:correctheid;Woordgroep of zin:enkelvoud_of_meervoud;Woordsoort:werkwoord,zelfstandig_naamwoord;Woordvorm:meervoud
01 January 2004
09 December 2020